Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Revúca Turisticko informačné centrumHľadať

Muránska 18, 050 01 Revúca 058/28 515 58 tic@revuca.sk

 
 

Zvony nad Revúcou

Zvony patria k najstarším hudobným nástrojom, ktorých zvuk mal oddávna svetské i náboženské poslanie. Oznamoval udalosti v cirkvi, zvolával veriacich na sväté omše i vyprevádzal na poslednej ceste. Zvuky zvonov zaznievali pri príchode vzácnych návštev, ale aj odprevádzal odsúdencov na popraviská. Oznamoval koľko je hodín i zvestoval dobré a zlé správy. Zachraňoval ľudské životy pred požiarmi, pohromami a povodňami. Poznáme ich zvuk ľubozvučný, avšak málokto pozná ich tvorcov (zvonolejárov), tvar, či vek.

Zvony ako duchovné a kultúrne dedičstvo sú neodmysliteľnou súčasťou histórie Revúcej a jej mestskej časti Revúčka.

Zvony v Rímskokatolíckom kostole sv. Vavrinca diakona

Zvon Jozef Zvon Jozef

 • najmenší zvon vo veži
 • najstarší zvon v meste

Rok odliatia: 1820

Zvonolejár: Henrik Eberhard, Pešť, Maďarská republika

Hmotnosť: ?

Výška: 78 cm (bez koruny)

Spodný priemer: 86 cm

Nápisy:

 • Na strane kyvu zvona je na plášti trojriadkový majuskulný latinský nápis:

PRO GLORIA DEI OMNIPOTENTIS

ECCLESIA CATHOLICA

FIERI CURAVIT ANNO 1820,

čo v preklade znamená:

 • Na drieku zvona sú reliéfy postáv svätcov sv. Jozefa s dieťaťom, pod ktorým je nápis S. IOSEPHUS a sv. Jána Nepomuckého, pod ktorým je nápis S. IOANNES NEPO:. Pod nimi je latinský a maďarský nápis so signatúrou zvonolejára: FUDIT HENRICUS EBERHARD PESTHINI 1820. ÖNTÖTTE EBERHARD HENRIK PESTEN 1820, ČO V PREKLADE ZNAMENÁ : ULIAL HENRICH EBERHARDT V PEŠTI 1820.

Zvon je pripevnený na novodobej železnej zvonovej hlave z oceľových traverz, ktorá je napojená na systém elektrifikácie zvona.

 

 

Zvon Quirin Zvon Quirin

 • najväčší zvon vo veži

Rok odliatia: 1930

Zvonolejár: Rudolf Manoušek starší, Brno – Husovice, Česká republika

Hmotnosť: ?

Výška: 110 cm (bez koruny)

Spodný priemer: 116 cm

Nápisy:  

 • Na krku zvona v hornej časti je horná nápisová páska obojstranne lemovanájednou a jednou hrubou plastickou linkou Medzi nimi je majuskulný nápis so signatúrou zvonolejára: ULIL: R. MANOUSEK V BRNĚ
 • Driek zvona je bez reliéfnej plastickej výzdoby s štvorriadkovým nápisom na plášti. Text latinského nápisu je prevzatý z pôvodného zvona, okrem pôvodného roku odliatia:

† O † FACTA † EST † CAMPANA

† ISTA † IN † HONORE † DEI † OMNIPOTENTIS

† ET † IN †HONORE † S. QUIRINI †

ANNO DOMINI 1930,

čo v preklade znamená: TENTO ZVON BOL ZHOTOVENÝ K POCTE BOHA VŠEMOHÚCEHO A K POCTE SV. QUIRINA V ROKU PÁNA 1930.

 

 

Zvon Mária Zvon Mária

 

 • druhý najväčší zvon vo veži

Rok odliatia: 1930

Zvonolejár: Rudolf Manoušek starší, Brno - Husovice, Česká republika

Hmotnosť: ?

Výška: 95 cm (bez koruny)

Spodný priemer: 100 cm

Nápisy:

 • V hornej časti krku zvona je horná nápisová páska obojstranne lemovaná jednou a jednou hrubou plastickou linkou. Medzi páskami sa nachádza majuskulný nápis so signatúrou zvonolejára: ULIL R. MANOUŠEK V BRNĚ
 • Na drieku zvona, ktorý nemá reliéfnu plastickú výzdobu, sa nachádza štvorriadkový nápis:

K SLÁVE BOŽEJ

A KU CTI SEDEMBOLESTNEJ P. MÁRIE

RÍM. KAT. VERIACI VO V. REVÚCI

V ROKU 1930

Vo zvone Mária je určitá časť zvonoviny z bývalého historického zvona Quirin.

Zvon je pripevnený na novodobej železnej zvonovej hlave z oceľových traverz, ktorá je napojená na systém elektrifikácie zvona.

 


Zvony v Evanjelickom a. v. kostole

Názov: Bez názvu Zvony v Evanjelickom a. v. kostole

 • najmenší zvon vo veži

Rok odliatia: 1938

Zvonolejár: František Egry, Malé Gejovce, Ukrajina

Hmotnosť: 200 kg (bez srdca)

Výška: 51 cm ( bez koruny)

Spodný priemer: 69,5 cm

Nápisy:

 • Na krku zvona v hornej časti je široká horná nápisová páska, tvorená dvomi výrazne hrubými plastickými linkami, medzi ktorými je majuskulný nápis so signatúrou zvonolejára: ULIAL FRANTIŠEK EGRY V MALÝCH GEJOVCIACH.
 • Na drieku zvona je dvojriadkový majuskulný nápis:

PRO SION NEBUDU MLČETI. (IZ. 62, 1)

NAMIESTO ZVONA, ODŇATÉHO ZA SVETOVEJ VÁLKY, ZADOVÁŽILA KU CTI A SLÁVE BOŽEJ Z VEREJNEJ SBIERKY A Z DAROV EVANJ. A. V. CIRKEV REVÚCKA R. P. 1938.

Zvon je pripevnený na železnej zvonovej signovanej hlave typu Ferencz Egry. Tá je doplnená o napojenie na systém elektrifikácie zvona cez rozvodové koleso a osadená do ložísk v zvonovej stolici.

 

Zvon nazývaný Hámrik Zvon nazývaný Hámrik

 • druhý najmenší zvon vo veži

Rok odliatia: 1938

Zvonolejár: František Egry, Malé Gejovce, Ukrajina

Hmotnosť: 431 kg (bez srdca)

Výška: 69 cm (bez koruny)

Spodný priemer: 92,5 cm

Nápisy:

 • Krk zvona v hornej časti zdobí široká horná nápisová páska. Tvoria ju dve výrazné hrubé plastické linky, medzi ktorými je majuskulný nápis so signatúrou zvonolejára: ULIAL FRANTIŠEK EGRY V MALÝCH GEJOVCIACH.
 • Na drieku zvona je štvorriadkový majuskulný nápis:

DNES USLYŠÍTE-LI HLAS JEHO, NEZATVRZUJTE SRDCE SVÉHO (Ž. 95, 7-8)

NAMIESTO ZVONA, ZNIČENÉHO POŽIAROM DŇA 1.IV.1938, ZADOVÁŽILA KU CTI A SLÁVE BOŽEJ Z VEREJNEJ SBIERKY A Z DAROV EVANJ. A. V. CIRKEV REVÚCKA R. P. 1938.

 

Názov: Bez názvu Zvony v Evanjelickom a. v. kostole

 • najväčší zvon vo veži

Rok odliatia: 1993

Zvonolejár: Josef Tkadlec, Halenkov, Česká republika

Hmotnosť: 1 498 kg (je o 78 kg ťažší ako pôvodný zvon)

Výška: 110 cm (bez koruny)

Spodný priemer: 141 cm

Nápisy:

 • Driek zvona je bez reliéfnej plastickej výzdoby so sedemriadkovým majuskulným nápisom:

POĎTE, NEBO JIŽ PŘIPRAVENO JE VŠECKO. (LUK. 14, 17).

NAMIESTO ZVONA ZNIČENÉHO POŽIAROM DŇA 1.IV.1938 ZADOVÁŽILA KU CTI A SLÁVE BOŽEJ Z VEREJNEJ SBIERKY A Z DAROV EVANJ. A. V. CIRKEV REVÚCKA R. P. 1938

ULIAL FRANTIŠEK EGRY V MALÝCH GEJOVCIACH

 

PUKNUTÝ ZVON BOL PRELIATY V ROKU 1993 JOSEFEM TKADLECEM V HALENKOVĚ, ČR

Zvon je pripevnený na novodobej železnej zvonovej hlave z oceľových traverz, ktorá je doplnená o napojenie na systém novodobej elektrifikácie zvona cez rozvodné koleso, osadená do ložísk v zvonovej stolici.

 

Názov: Bez názvu Zvony v Evanjelickom a. v. kostole

 • druhý najväčší zvon vo veži

Rok odliatia: 1996

Zvonolejár: Marie Tomášková-Dytrychová, Brodek u Přerova, Česká republika

Hmotnosť: 1 100 kg

Výška: 85 cm (bez koruny)

Spodný priemer: 103 cm

Nápisy:

 • Driek zvona je bez reliéfnej plastickej výzdoby s päťriadkovým majuskulným nápisom:

HLAS VOLÁ. (MICH. 6,9)

NAMIESTO ZVONA, ZNIČENÉHO POŽIAROM DŇA 1.IV.1938 ZADOVÁŽILA KU CTI A SLÁVE BOŽEJ Z VEREJNEJ SBIERKY A Z DAROV EVANJ. A. V. CIRKEV REVÚCKA R. P. 1938

ULIAL FRANTIŠEK EGRY V MALÝCH GEJOVCIACH.

 • Na dolnom okraji zvona, pod úderovým, je plastické osadenie, nad ktorým sa nachádza nápis o preliatí: PRELIALA MARIE TOMÁŠKOVÁ-DYTRYCHOVÁ
 • Na protiľahlej strane je znak dielne, ktorý tvorí obdĺžnik, v ktorom je štylizovaný text: ULILA RODINA DYTRYCHOVA. Po jeho pravej strane je vetvička tuje severskej.

Zvon je pripevnený na železnej zvonovej hlave z oceľových traverz, ktorá je doplnená o napojenie na systém novodobej elektrifikácie zvona cez rozvodné koleso, osadená do ložísk v zvonovej stolici.

 

Zdroj: Dubovský, D. Revúcke kostoly, zvony a ich tvorcovia, 2004

Foto: Maroš Detko


Zvony v Rímskokatolíckom kostole Nanebovzatia Panny Márie, Revúčka

Zvon Peter Zvon Peter

 • druhý najstarší zvon v meste
 • menší zvon vo veži

Rok odliatia: 1914

Zvonolejár: Frigyes Seltenhofer, Šoproň, Maďarská republika

Hmotnosť: ?

Výška: 44 cm (bez koruny)

Spodný priemer: 57 cm

Nápisy:

 • Na krku zvona v hornej časti – na mieste hornej nápisovej pásky – je široký pás vyhraničený po obvode jednou a jednou výrazne hrubou plastickou linkou. Namiesto nápisu je v ňom motív popínavej rozviliny s úponkami a trojlistom.
 • Na drieku zvona, ktorý nemá reliéfnu plastickú výzdobu, je dvojriadkovýmajuskulný maďarský nápis:

CUMMUNITAS KISRöCZE ANNO 1914

SUB PAROCHO PETRO TRAUM,

čo v preklade znamená: KOMUNITA MALOREVÚCKA V ROKU 1914 ZA FARÁRA PETRA TRAUMA.

 • Na dolnom okraji zvona, pod úderovým vencom, medzi dvoma výrazne hrubými plastickými linkami je osadený majuskulný maďarský nápis – zvonolejárska signatúra:

SELTENHOFER FRIGYES FIAI CS. ÉS M. K. SOPRONBAN, čo v preklade znamená: FRIGYES SELTENHOFER A SYNOVIA CISÁRSKI A MAĎARSKO-KRÁĽOVSKÍ DVORNÍ ZVONOLEJÁRI V ŠOPRONI.

Zvon je pripevnený na novodobej železnej zvonovej hlave z oceľových traverz, ktorá je napojená na systém elektrifikácie zvona.

 

 

Zvon Ján Nepomucký Zvon Ján Nepomucký

 • tretí najstarší zvon v meste
 • väčší zvon vo veži

Rok odliatia: 1929

Zvonolejár: Alojz Kurbel, Trnava

Hmotnosť: ?

Výška: 53 cm (bez koruny)

Spodný priemer: 70 cm

Nápisy:

 • Driek zvona je bez reliéfnej výzdoby, so štvorriadkovým majuskulným nápisom:

K UCTI A CHVÁLE BOŽEJ

SV. JÁNOVI NEP. VERIACI V AMERIKE. REVÚČKA

 1.  
 • Dolný okraj zvona, pod úderovým vencom, je hladký s voľne osadeným nápisom do riadku po obvode zvona – majuskulnou zvonolejárskou signatúrou: LIAL ALOJZ KURBEL V TRNAVE.

Zvon je pripevnený na železnej zvonovej hlave, ktorá je napojená na systém elektrifikácie zvona.

 

Zdroj: Dubovský, D. Revúcke kostoly, zvony a ich tvorcovia. Mesto Revúca: 2004

Foto: Maroš Detko


 

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

webygroup
TitulkaMestoObčan/PodnikateľTuristické informačné centrumEnglish
ÚvodÚvodná stránka