Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Revúca Turisticko informačné centrumHľadať

Muránska 18, 050 01 Revúca 058/28 515 58 tic@revuca.sk

 
 

Prvenstvá mesta

Historické prvenstvá

1808-Muránska únia-1.účastinná spoločnosť podnikajúca v železiarstve.

3. mája 1808 bola podpísaná zakladajúca listina novej spoločnosti, ktorá prijala názov Muránska únia. Výrobu organizoval Ondrej Šramko. Stala sa tak prvou účastinnou spoločnosťou podnikajúcou v železiarstve. Zakladajúca listina slúžila aj ako stanovy Únie. Podľa nej sa rozhodlo, že Únia bude mať tieto výrobné zariadenia: dve maše, čo znamenalo, že jednu ešte bolo treba vybudovať, dvanásť skujňovacích hámrov, jeden hámor s dvoma komínmi, osem vykúvacích hámrov, štyri slovenské pece. Ročná produkcia železa bola asi 850 ton a v roku 1850 asi 3850 ton.

Revúca mala v spoločnosti 75 účastín. Dividendy z týchto účastín predstavovali ročne až 30 000 zlatých.

Zdroj: Dušan Dubovský „Pamätnica mesta Revúca“, 2007

1822-Slovenská knižnica pre žiakov a verejnosť

21.apríla 1822 bola založená evanjelická knižnica ako prvá slovenská knižnica, ktorá slúžila aj obyvateľom mesta. O jej vznika sa pričinil evanjelický kňaz Samuel Reuss. Hneď na začiatku mala knižnica 22 šlenov, ktorí zložili kapitál 30 zlatých a 6 grajciarov a mnohí darovali knihy. V tom istom roku zakúpili 32 kníh a o rok neskôr ďalších 41 kníh.

Zdroj: Dušan Dubovský „Pamätnica mesta Revúca“, 2007

1862-Prvé slovenské gymnázium

9. februára 1862 prijali predstavitelia ev. a. v. cirkvi v Revúcej na svojej presbyterskej porade Daxnerovu myšlienku založenia Slovenského ev.a.v. gymnázia v Revúcej.

Pod ochranou seniorátu gemerského a dištriktu potiského a na základe krajinského zákona z roku 1790/I art. 26 § 5 založila vo svojom lone ev.a.v. slovenské gymnázium a otvára ho začiatkom nastávajúceho školského roka, totiž 1. septembra 1862 predbežne s I. a II. gramatikálnou triedou, dokladajúc, že vyššiu školu (schola artior) otvoria až po tom, keď na to v zmysle citovaného krajinského zákona potrebné kráľovské privolenie dosiahne ...''

16. septembra 1862 začalo vyučovanie v Prvom slovenskom gymnáziu.

1868 prvé maturity, kde sa maturovalo aj v materinskom jazyku.

1.9.1868- svoju činnosť začalo Učiteľské semenisko (ústav). Bolo jediným v Uhorsku, na ktorom sa vyučovalo iba v slovenskom jazyku.

1. mája 1871 sa za podpory zbierok začala výstavba novej dvojpodlažnej budovy, ktorá bola už 4. februára 1873 otvorená.

20. augusta 1874 sa neprajníkom gymnázia po stupňujúcich útokoch a vyšetrovaniach podarilo docieliť jeho násilné zatvorenie a zhabanie majetku.

Ako činovníci a profesori pôsobili v ňom významní predstavitelia nášho národa Štefan Marko Daxner, Ján Francisci, Matej Nandrássy, Július Botto, Jozef Kvetoslav Holub, Rudolf Homola, Mieroslav Kovalevský, Gustáv Lojko, Samuel Ormis, Andrej Sokolík, August Horislav Škultéty, PhDr. Ivan Branislav Zoch a ďalší. V meste založili ďalšie dve slovenské školy - učiteľský ústav a dievčenský vychovávací ústav.

Zdroj: Dušan Dubovský „Revúca kolíska slovenského stredného školstva“, 1993

 

1866-Divadelný súbor – stredoškolské ochotnícke divadlo

Priekopníkom divadelníctva bol I. B. Zoch, ktorému pomáhal G. Lojko. V rokoch 1866 - 1873 v meste naštudoval 23 divadelných hier a s ochotníkmi urobili vyše 150 predstavení. Z mestskej mládeže to bolo 16 ochotníkov a z gymnazistov najmenej 70. Zásluhou I. B. Zocha bola Revúca popri Martine a Liptovskom Mikuláši tretím centrom ochotníckeho divadla na Slovensku

Zdroj: Dušan Dubovský „Pamätnica mesta Revúca“, 2007

 

1867-Spevácky zbor pri Prvom slovenskom gymnáziu

Priekopníkom bol J. Kordoš pomocný profesor hudby a spevu. Štvorhlasný spevácky zbor   mal v repertoári ľudové, národné a vlastenecké piesne. Vystupovali na slávnostiach, besedách a tiež v kostole pri službách božích.

Zdroj: Dušan Dubovský „Pamätnica mesta Revúca“, 2007

 

1867-Vzájomná pomocnica

20. januára 1867 zásluhou Samuela Ormisa vznikol v Revúcej prvý finančný spolok svojho druhu v Uhorsku - Vzájomná pomocnica. Prípravné zhromaždenie sa konalo v Maliakovom dome. Účastníkmi boli revúcki remeselníci. Hlavnou myšlienkou bolo založenie spolku, ktorý by združoval úspory z riadnych a mimoriadnych vkladov a poskytoval by pôžičky za nižšiu úrokovú mieru, ako to bolo v bankách a sporiteľniach. V roku 1869 mala pomocnica 323 členov a bežný kapitál 31 908 zlatých a 58 grajciarov

Zdroj: Dušan Dubovský „Pamätnica mesta Revúca“, 2007

 

1868-Prvé slovenské maturity

2.-6. júna 1868 mali študenti písomné skúšky. V nich robili preklad z latinčiny do slovenčiny a naopak a tiež z gréčtiny do slovenčiny. Súčasťou bola aj kompozícia v slovenčine, maďarčine a v nemčine ako aj tri príklady z matematiky a fyziky.

22. júna 1868 mali ústne skúšky dospelosti 7 študenti. Všetci študenti absolvovali skúšky k spokojnosti vyučujúcich.

Zdroj: Dušan Dubovský „Pamätnica mesta Revúca“, 2007

1869-Prvá učebnica fyziky

„Physika, čili silozpyt pre slovenské gymnásia, reálky a domáco poučenie…“ Autor: I.B. Zoch. Jej priame používanie v škole trvalo iba 5 rokov 1869–1874 (dôvodom bolo zatvorenie troch slovenských gymnázií)

Zdroj:  http://sk.wikipedia.org/wiki/Ivan_Branislav_Zoch#Tvorba

1869-Potravný spolok

Jeseň 1869- z podnetu Samuela Ormisa bol založený Potravný spolok v Revúcej, prvé potravné družstvo a  prvé nákupné a zásobovacie stredisko v Uhorsku. Spolok sa stal základným kameňom spotrebného družstevníctva na Slovensku. Neskôr si prenajal priestory a zriadil obchod v dnes už asanovanom dome na terajšej Tomášikovej ulici, kde Ormisove aktivity pripomína pamätná tabuľa.

Zdroj: Dušan Dubovský „Pamätnica mesta Revúca“, 2007

1870-Dievčenský vychovací ústav

6.1.1871- Samuel Ormis oznámil v Národných novinách, že v Revúcej vznikol súkromný Dievčenský vychovávací ústav. Bol prvým slovenským dievčenským výchovným ústavom v Uhorsku.

Zdroj: Dušan Dubovský „Pamätnica mesta Revúca“, 2007

1870–Nakladateľský spolok pre vydávanie slovenských kníh

14.8.1870 Kalinčiakov Orol uverejnil Ormisov obsiahly náčrt o Nakladateľskom spolku pre vydávanie slovenských kníh v Revúcej a možnosti stať sa jeho členom.

Zdroj: Dušan Dubovský „Pamätnica mesta Revúca“, 2007


 

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

webygroup
TitulkaMestoObčan/PodnikateľTuristické informačné centrumEnglish
ÚvodÚvodná stránka