Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Revúca Turisticko informačné centrumHľadať

Muránska 18, 050 01 Revúca 058/28 515 58 tic@revuca.sk

 
 

Pamätné tabule, busty a pamätníky v meste

 

Pamätná tabuľa venovaná 130. výročiu otvorenie Prvého slovenského gymnázia

 

Pamätná tabuľa venovaná 130. výročiu otvorenia Prvého slovenského gymnázia    

Bronzová pamätná tabuľa umiestnená pri vstupe do evanjelického a. v. kostola vyjadruje jedinečný počin revúckych evanjelikov a ich neúnavných podporovateľov. Pamätnú tabuľu tvorí reliéf pôvodného domu gymnázia a text: „V TOMTO CHRÁME BOŽOM BOLO 16. 9. 1862 SLÁVNOSTNE OTVORENÉ SLOVENSKÉ EV. A. V. GYMNÁZIUM – PRVÉ SLOVENSKÉ GYMNÁZIUM, KTORÉ SVOJU ČINNOSŤ VYVÍJALO V ROKOCH 1862 – 1874“. Tabuľa bola odhalená 9. septembra 1992 pri príležitosti celonárodnej spomienky venovanej 130. výročiu založenia gymnázia.

  

Mramorová tabuľa venovaná postaveniu evanjelického a. v. kostola

 

tabuľa

 

Mramorová tabuľa bola po dokončení stavby evanjelického a. v. kostola osadená do stĺpu na pravom boku oltára. Na tabuli je latinský text: „IOSEPHI SECUNDI IMPERATORIS REGIS PII FELICIS IUSTI PATRIAE PATRIS VIRTUTE ET INDULTU AEDEM HANC EREXIT ECCLESIA EVANGELICA NAGY-RÖCZENSIS ANNO DOMINI MDCCLXXXIV“, ktorý v preklade znamená: „Z dobroty a šľachetnosti Jozefa II., cisára, kráľa, zbožného, spravodlivého otca vlasti postavila túto budovu cirkev veľkorevúcka roku Pána 1784“.

 

 

 


 

Pamätná tabuľa venovaná Samuelovi Reussovi a jeho synom  (národná kultúrna pamiatka)

Pamätná tabuľa venovaná Samuelovi Reussovi a jeho synom  (národná kultúrna pamiatka)Samuel Reuss – evanjelický kňaz, učiteľ, osvietenec, historik, folklorista, zberateľ slovenských ľudových rozprávok a povestí, nestor slovenského národopisu.

Bronzová pamätná tabuľa je inštalovaná na priečelí evanjelickej fary. V ľavej časti tabule je rozprávkový reliéf okrídleného koňa a vedľa neho text:„TU ŽILI A TVORILI PRVÍ ZBERATELIA SLOVENSKÝCH ĽUDOVÝCH ROZPRÁVOK SAMUEL REUSS 1783 – 1852 A JEHO SYNOVIA JÚLIUS GUSTÁV ADOLF A ĽUDOVÍT“. Pamätná tabuľa bola odhalená 30. mája 1970.

 

 


 

Pamätná tabuľa venovaná Pavlovi Emanuelovi Dobšinskému

Pamätná tabuľa venovaná Pavlovi Emanuelovi Dobšinskému

 

Pavol Emanuel Dobšinský – evanjelický kňaz, pedagóg, folklorista, redaktor, básnik, prekladateľ, divadelník.

Pamätnú tabuľu z tmavého mramoru tvorí portrét Pavla Emanuela Dobšinského a text: „V REVÚCKOM EV. A. V. CIRKEVNOM ZBORE V ROKOCH 1850 – 1852 PÔSOBIL AKO KAPLÁN PAVOL EMANUEL DOBŠINSKÝ EVANJELICKÝ KŇAZ, FOLKLORISTA, REDAKTOR, BÁSNIK, PREKLADATEĽ, UČITEĽ A DIVADELNÍK VĎAČNÍ REVÚČANIA, 2005“. Tabuľa bola odhalená na evanjelickej fare 18. októbra 2005 pri príležitosti regionálnej spomienky venovanej 120. výročiu jeho úmrtia.

 

 


 

Pamätná tabuľa venovaná Prvému slovenskému gymnáziu

Pamätná tabuľa venovaná Prvému slovenskému gymnáziu

 

Bronzová pamätná tabuľa je umiestnená na pôvodnom dome gymnázia. Odhalená bola 30. mája 1970 a tvorí ju text: „V TEJTO BUDOVE ROZŠIROVALO VZDELANOSŤ A OSVETU V DUCHU NÁRODNOM A DEMOKRATICKOM I. SLOVENSKÉ GYMNÁZIUM 1862 – 1874“.

 

 

 


 

Pamätná tabuľa venovaná PhDr. Ivanovi Branislavovi Zochovi (národná kultúrna pamiatka)

Pamätná tabuľa venovaná PhDr. Ivanovi Branislavovi Zochovi (národná kultúrna pamiatka)PhDr. Ivan Branislav Zoch - riadny profesor Prvého slovenského gymnázia v Revúcej, publicista, jazykovedec, encyklopedista, prekladateľ, dramatik, ľudovýchovný pracovník, polyhistor, priekopník ochotníckeho divadla v Revúcej, ktorý patril medzi popredných slovenských vedcov v 2. polovici 19. a na začiatku 20. storočia.

Bronzová pamätná tabuľa je umiestnená na pôvodnom dome gymnázia a tvorí ju text: „NA PRVOM SLOVENSKOM GYMNÁZIU UČIL V ROKOCH 1866 – 1874 PhDr. IVAN BRANISLAV ZOCH POLYHISTOR, PUBLICISTA, PEDAGÓG A PRIEKOPNÍK TELESNEJ VÝCHOVY NA SLOVENSKU“. Tabuľa bola odhalená 4. februára 1989 pri príležitosti konania XXIII. slovenského zimného zrazu turistov.

 


 

Pamätná tabuľa venovaná doc. PhDr. Jánovi Gallovi, CSc.

Pamätná tabuľa venovaná doc. PhDr. Jánovi Gallovi, CSc.

 

doc. PhDr. Ján Gallo, CSc. - pedagóg, historik, publicista, osvetový a kultúrny činiteľ, čestný občan mesta Revúca.

Pamätná tabuľa bola z iniciatívy Dušana Dubovského pri príležitosti 150. výročia založenia Prvého slovenského gymnázia, organizovanej v septembri 2012 odhalená v interiéri pôvodného domu Prvého slovenského gymnázia. Ján Gallo sa v roku 1962 najviac pričinil o založenie Pamätných izieb Prvého slovenského gymnázia a do roku 1972 bol ich správcom. V tomto období zozbieral aj mnoho cenných archívnych materiálov a je spoluautorom mnohých odborných štúdií, článkov a monografií. Na tabuli je text: „V TOMTO MESTE V ROKOCH 1960 – 1972 PÔSOBIL ČESTNÝ OBČAN MESTA REVÚCEJ, PEDAGÓG, HISTORIK, PUBLICISTA, OSVETOVÝ A KULTÚRNY ČINITEĽ doc. PhDr. JÁN GALLO, CSc., PROPAGÁTOR PRVÉHO SLOVENSKÉHO GYMNÁZIA, INICIÁTOR ZALOŽENIA JEHO MUZEÁLNEJ EXPOZÍCIE MESTO REVÚCA 2012“.

 


 

Pamätná tabuľa venovaná Dušanovi Dubovskému

Pamätná tabuľa venovaná Dušanovi Dubovskému

 

Dušan Dubovský - fotograf, divadelný ochotník, zberateľ s národopisným zameraním, biografista, knižný grafik, kultúrny a literárny historik, publicista, organizátor kultúrneho, spoločenského a športového života, čestný občan mesta Revúca

Pamätná tabuľa bola odhalená pri príležitosti slávnostného otvorenia zrekonštruovaných priestorov Múzea Prvého slovenského gymnázia, organizovaného 31. marca 2016 v interiéri pôvodného domu Prvého slovenského gymnázia. Na tabuli je text: „ČESTNÝ OBČAN MESTA FOTOGRAF, ZBERATEĽ, HISTORIK, PUBLICISTA MILUJÚCI REVÚCU DUŠAN DUBOVSKÝ KRUPINA 1943 – 2016 REVÚCA „DOKÁŽEME POVÝŠIŤ POVINNOSŤ NA SAMOZREJMOSŤ, ČÍM POZDVIHNEME SVOJE DUCHOVNÉ HODNOTY I OSOBNOSŤ A ĽAHŠIE OCHRÁNIME DEDOVIZEŇ PRE TÝCH, KTORÍ PO NÁS PRÍDU. A TÍ JU URČITE POTREBOVAŤ BUDÚ!“ MESTO REVÚCA A PRIATELIA 31.3.2016“.

 


 

Pamätná tabuľa venovaná Samuelovi Ormisovi (národná kultúrna pamiatka)

Pamätná tabuľa venovaná Samuelovi Ormisovi (národná kultúrna pamiatka)Samuel Ormis - riadny profesor Prvého slovenského gymnázia v Revúcej, evanjelický kňaz, spisovateľ, autor učebníc, dramatik, ľudovýchovný pracovník.

Pamätná tabuľa z bieleho mramoru je umiestnená na novej budove Prvého slovenského gymnázia a je prvou pamätnou tabuľou v meste. Iniciátormi jej vyhotovenia boli členovia Združenia Gemersko-malohontských akademikov. V strede tabule je osadený bronzový reliéf Samuela Ormisa. Na ľavej strane tabule je text: „TU VYUČOVAL ZNAMENITÝ PEDAGÓG, SPISOVATEĽ A BUDITEĽ NÁRODA SAMUEL ORMIS NARODENÝ 1. JÚLA 1824 UMREL 18. OKTÓBRA 1875“. Na pravej strane tabule je výrok S. Ormisa: „PRACUJTE A SBIERAJTE ZNÁMOSTI. ČO NEVYKONÁ JEDNA VRSTVA, TO DOKONČÍ DRUHÁ“. Pod jeho výrokom sa nachádza text: „VĎAČÍ SA SDRUŽENIE GEMER MALOHONTSKÝCH SLOVENSKÝCH AKADEMIKOV“. Tabuľa bola odhalená 20. júla 1930 po príhovore tajomníka Matice slovenskej Rudolfa Kľačka, bývalého profesora Československého štátneho reálneho gymnázia v Revúcej.

 

 

 


 

Pamätná tabuľa venovaná Martinovi Kukučínovi (národná kultúrna pamiatka)

Pamätná tabuľa venovaná Martinovi Kukučínovi (národná kultúrna pamiatka)

 

Martin Kukučín (vlastným menom Matej Bencúr) - lekár, spisovateľ, študent Prvého slovenského gymnázia v Revúcej.

Mramorová pamätná tabuľa s bronzovými písmenkami bola odhalená na novej budove Prvého slovenského gymnázia 18. júna 2002 pri celonárodnej spomienke venovanej 140. výročiu založenia Prvého slovenského gymnázia a tvorí ju text: „REVÚCA! KTO VYSLOVÍ TVOJE MENO A ZOSTAL BY PRI TOM CHLADNÝ? SPISOVATEĽ MARTIN KUKUČÍN VL. MENOM MATEJ BENCÚR ŠTUDOVAL V PRVOM SLOVENSKOM GYMNÁZIU V ROKOCH 1871 – 1874“. Tabuľa bola odhalená na mieste pôvodnej pamätnej tabule venovanej 40. výročiu úmrtia Martina Kukučína a III. ročníku súťaže Kukučínova Revúca. Pôvodná pamätná tabuľa bola odhalená 18. mája 1968, neskôr bola z dôvodu viacnásobného poškodenia demontovaná.

 


 

Pamätná tabuľa venovaná Gustávovi Frákovi a Muránskej únii

Pamätná tabuľa venovaná Gustávovi Frákovi a Muránskej úniiGustáv Frák – historik, publicista, prekladateľ, archivár.

Mramorová pamätná tabuľa je umiestnená na novej budove Prvého slovenského gymnázia. Bola vyhotovená pri príležitosti nedožitých 95. narodenín Gustáva Fráka a 200. výročia založenia Muránskej únie, prvej účastinnej spoločnosti v Uhorsku podnikajúcej v železiarstve. Na tabuli je text: „V ČESKOSLOVENSKOM ŠTÁTNOM REÁLNOM GYMNÁZIU ŠTUDOVAL V ROKOCH 1923 – 1927 GUSTÁV FRÁK HISTORIK, ARCHIVÁR, PREKLADATEĽ, PUBLICISTA, ZNALEC ŽELEZIARSTVA A MURÁNSKEJ ÚNIE, PRVEJ ÚČASTINNEJ SPOLOČNOSTI V UHORSKU PODNIKAJÚCEJ V ŽELEZIARSTVE ZALOŽENEJ 3. MÁJA 1808 V REVÚCEJ MESTO REVÚCA, 2008“. Tabuľa bola odhalená 19. júna 2008.

 


 

Pamätná tabuľa v interiéri novej budovy Prvého slovenského gymnázia venovaná snahe o zachovanie budovy spolu s historickými budovami slovenských gymnázií v Martine a v Kláštore pod Znievom

Pamätná tabuľa v interiéri novej budovy Prvého slovenského gymnázia venovaná snahe o zachovanie budovy spolu s historickými budovami slovenských gymnázií v Martine a v Kláštore pod Znievom

 

 

Pamätná tabuľa bola vyhotovená a inštalovaná z iniciatívy Mgr. Jána Felixa, tlačového tajomníka Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

 

 

 

 


 

Pamätná tabuľa venovaná MUDr. Gustávovi Mauríciovi Reussovi

Pamätná tabuľa venovaná MUDr. Gustávovi Mauríciovi Reussovi

 

MUDr. Gustáv Maurícius Reuss – lekár, národopisec, botanik, historik, etnograf.


Mramorová pamätná tabuľa umiestnená na priečelí mestského domu bola odhalená 27. októbra 1981. Na tabuli s bronzovým kvetom ponikleca je z bronzových písmen napísané: „V TEJTO BUDOVE ŽIL A TVORIL LEKÁR Dr. GUSTÁV MAURÍCIUS REUSS 4. 1. 1818 – 12. 1. 1861 VÝZNAMNÝ BOTANIK, NÁRODOPISEC, LITERÁT“.

 


 

Pamätná tabuľa venovaná Matejovi Nandrássymu, Štefanovi Markovi Daxnerovi, Jánovi Franciscimu a ďalším slovenským národovcom

Pamätná tabuľa venovaná Matejovi Nandrássymu, Štefanovi Markovi Daxnerovi, Jánovi Franciscimu a ďalším slovenským národovcom

 

 

Bronzová pamätná tabuľa na priečelí Nandrássyho domu, v ktorom dnes sídli pobočka Slovenskej sporiteľne bola odhalená 10. septembra 1992 pri príležitosti celoslovenskej spomienky venovanej 130. výročiu založenia Prvého slovenského gymnázia, ktorá sa stala súčasťou trojspomienky venovanej gymnáziu a dvom jubilujúcim osobnostiam - Štefanovi Markovi Daxnerovi a Jánovi Franciscimu. Tabuľa je zložená z dvoch častí. Na hornej tabuli je text: „DOM MATEJA NANDRÁSSYHO, MIESTNEHO DOZORCU PRVÉHO SLOVENSKÉHO GYMNÁZIA, KTORÉ SVOJU ČINNOST VYVÍJALO V ROKOCH 1862 – 1874“. Na spodnej tabuli je text: „TU SA SCHÁDZALI SLOVENSKÍ NÁRODOVCI, PROFESORI GYMNÁZIA, JEHO ČINOVNÍCI A HLAVNÍ DOZORCOVIA ŠTEFAN MARKO DAXNER A JÁN FRANCISCI RIMAVSKÝ“. Pod textom sa nachádza reliéf pečate Slovenského evanjelického a.v. gymnázia – Prvého slovenského gymnázia.

 

 

 

 


 

Pamätná tabuľa venovaná armádnemu generálovi Rudolfovi Michalovi Viestovi (národná kultúrna pamiatka)


Pamätná tabuľa venovaná armádnemu generálovi Rudolfovi Michalovi Viestovi (národná kultúrna pamiatka)

 

Rudolf Viest - účastník protifašistického odboja, vlastenec.

Bronzová pamätná tabuľa s reliéfom lipovej ratolesti - dobovým označením hodnosti generála, bola pri príležitosti celoslovenskej spomienky venovanej 100. výročiu jeho narodenia odhalená 24. septembra 1990 na jeho rodnom dome, ktorý dnes slúži obchodnej činnosti. Slávnosť bola spojená s odborným seminárom o jeho živote. Na tabuli je text: „V TOMTO DOME SA 24. 9. 1890 NARODIL ARMÁDNY GENERÁL RUDOLF VIEST POČAS SNP VELITEĽ PRVEJ ČS. ARMÁDY NA SLOVENSKU A PREDSEDA RADY NA OBRANU SLOVENSKA“.

 

 

 


 

Pamätná tabuľa venovaná Augustovi Horislavovi Škultétymu

 

Pamätná tabuľa venovaná Augustovi Horislavovi ŠkultétymuAugust Horislav Škultéty – evanjelický kňaz, pedagóg, folklorista, národný buditeľ.

Pamätná tabuľa z tmavého mramoru bola inštalovaná z iniciatívy Pivovaru Gemer s. r. o. Rimavská Sobota v októbri 1994 pri príležitosti 175. výročia narodenia A. H. Škultétyho na dome, v ktorom počas existencie Prvého slovenského gymnázia býval a tvoril. Na tabuli je vyrytý text: „V TOMTO DOME BÝVAL EV. KŇAZ, ŠTÚROVEC, NÁRODNÝ BUDITEĽ, SPISOVATEĽ A FOLKLORISTA AUGUST HORISLAV ŠKULTÉTY Bol pedagógom a prvým správcom na Prvom slovenskom gymnáziu, ktoré svoju činnosť vyvíjalo v Revúcej v rokoch 1862 – 1874 venoval Pivovar Gemer, 1994“.

 

 


 

Pamätná tabuľa venovaná Júliusovi Bottovi

Pamätná tabuľa venovaná Júliusovi BottoviJúlius Botto – pedagóg, advokát, historik, publicista, prekladateľ, kultúrny činiteľ a spoločenský činiteľ, popredný predstaviteľ národného života v Gemeri - Malohonte a cirkevný činiteľ v evanjelickom a. v. zbore.

Bronzová pamätná tabuľa bola pri príležitosti celoslovenskej spomienky venovanej 150. výročiu narodenia Júliusa Bottu odhalená 4. júna 1998 na dome, v ktorom býval a tvoril, potom ako sa oženil s Reussovou dcérou Klementínou. Dom, ktorý sa stal miestom stretávania slovenských národovcov postavil Ing. Július Gustáv Reuss, ktorý tu žil do svojho sklonku v roku 1872.  Na pamätnej tabuli je text: „V TOMTO DOME ŽIL A TVORIL JÚLIUS BOTTO * 24. 7. 1848 † 29. 9. 1926 PEDAGÓG, HISTORIK, ADVOKÁT, POPREDNÝ PREDSTAVITEĽ NÁRODNÉHO A KULTÚRNEHO ŽIVOTA V GEMERI“.

 


 

Pamätná tabuľa venovaná Jánovi Brockovi

Pamätná tabuľa venovaná Jánovi BrockoviJán Brocko - povstalecký básnik, publicista, prekladateľ, spoluredaktor, účastník Slovenského národného povstania, revúcky rodák

Pamätná tabuľa bola odhalená pri príležitosti spomienkového podujatia venovaného 70. výročiu úmrtia povstaleckého básnika a revúckeho rodáka, organizovaného 7. júla 2016 pri jeho rodnom dome na Muránskej ulici. Na tabuli je text: „OD JUHU Z JELŠAVY ŽENÚ SA ZÁPLAVY PRASKAJÚ ZOŠIALENO MÍNOMETY A HVIŽDIA SPREKLÍNANÉ MÍNY DO DYMU VÝSTRELOV ZAPADAJÚ SVETY HORY V HMLÁCH I VÝŠE A VÝBUCH OZVIEN PÍŠE BÁSNI TEJTO RÝMY... V TOMTO DOME SA NARODIL POVSTALECKÝ BÁSNIK JÁN BROCKO  1.3.1924 – †7.7.1946 ZA ODBOJOVÚ ČINNOSŤ V ROKOCH 1944 - 1945 ZAPLATIL SVOJÍM ZDRAVÍM A ŽIVOTOM. NA PAMIATKU OD VĎAČNÝCH REVÚČANOV A SLOVENSKÉHO ZVÄZU PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV, ZÁKLADNEJ ORGANIZÁCIE GENERÁLA VIESTA, REVÚCA. VENOVANÉ PRI PRÍLEŽITOSTI 70. VÝROČIA ÚMRTIA BÁSNIKA 7. JÚL 2016“.

 

 


 

Pamätná tabuľa venovaná premenovaniu školy na Gymnázium Martina Kukučína

Pamätná tabuľa venovaná premenovaniu školy na Gymnázium Martina Kukučína

 

 

Bronzová pamätná tabuľa bola inštalovaná 1. februára 1990 vo vstupnej časti budovy Gymnázia Martina Kukučína. Strednú časť tabule tvorí busta Martina Kukučína, nad ktorou je text: „GYMNÁZIUM MARTINA KUKUČÍNA V REVÚCEJ NÁZOV UDELENÝ PRI 125. VÝROČÍ I. SLOVENSKÉHO GYMNÁZIA A PRI OTVORENÍ TEJTO BUDOVY V R. 1987“. Pod bustou je text: „MARTIN KUKUČÍN ŠTUDOVAL NA I. SLOVENSKOM GYMNÁZIU V REVÚCEJ V ROKOCH 1871 – 74“.

 

 

 

 

 


 

Pamätná tabuľa venovaná Potravnému spolku, prvému svojho druhu v Uhorsku a jeho zakladateľovi Samuelovi Ormisovi

Pamätná tabuľa venovaná Potravnému spolku, prvému svojho druhu v Uhorsku a jeho zakladateľovi Samuelovi Ormisovi

 

Pamätná tabuľa kombinovaná z čierneho a bieleho mramoru bola znovu odhalená 1. júla 1989 pri príležitosti 120. výročia založenia Potravného spolku na symbolickej skale - pamätníku na Tomášikovej ulici, ktorý pripomína spolkovú činnosť profesorov Prvého slovenského gymnázia. Táto pamätná tabuľa už bola predtým odhalená pri storočnici spolku 16. augusta 1969 na dnes asanovanom dome vedľa už vtedy neexistujúceho domu, v ktorom bol v roku 1869 spolok založený. V strede tabule je portrét zakladateľa spolku Samuela Ormisa aj s uvedením jeho mena. V ľavej časti tabule je číslovka 100 a v pravej text: „V TOMTO DOME BOLO V ROKU 1869 ZALOŽENÉ PRVÉ POTRAVNÉ DRUŽSTVO“. Pod pamätnou tabuľou je umiestnená bronzová tabuľka s textom: „NA TOMTO MIESTE STÁL DOM PRVÉHO POTRAVNÉHO DRUŽSTVA“. ODHALENÉ PRI PRÍLEŽITOSTI 120. VÝROČIA JEHO ZALOŽENIA *REVÚCA 1989*.

 

 

 

 


 

Pamätná tabuľa venovaná oslobodeniu Revúcej

Pamätná tabuľa venovaná oslobodeniu Revúcej

 

Pamätná tabuľa bola odhalená na budove Strednej odbornej školy Samuela Ormisa v Revúcej (dnes Súkromná stredná odborná škola) v deň 30. výročia oslobodenia Revúcej – 25. januára 1975. Na tabuli je text: „MESTO BOLO OSLOBODENÉ SLÁVNOU SOVIETSKOU ARMÁDOU DŇA 25. 1. 1945. VEČNÁ VĎAKA OSLOBODITEĽOM!“.

 

 

 


 

Pamätná tabuľa venovaná storočnici železnice Plešivec – Revúca – Muráň

Pamätná tabuľa venovaná storočnici železnice Plešivec – Revúca – Muráň

 

 

Mramorová pamätná tabuľa bola odhalená 24. septembra 1993 pri príležitosti 100. výročia železničnej trate Plešivec – Revúca – Muráň na budove železničnej stanice na Železničnej ulici. Na tabuli je pod znakom železníc číslovka 100 a pod ňou text: „ŽELEZNIČNÁ TRAŤ PLEŠIVEC – REVÚCA – MURÁŇ BOLA UVEDENÁ DO PREVÁDZKY ROKU 1893. REVÚCA 1993“.

 

 


 

Pamätná tabuľa pripomínajúca výstavbu a rekonštrukciu rímskokatolíckeho kostola Nanebovzatia Panny Márie v Revúčke


Pamätná tabuľa pripomínajúca výstavbu a rekonštrukciu rímskokatolíckeho kostola Nanebovzatia Panny Márie v Revúčke

 

Pamätná tabuľa, ktorá je umiestnená pri vchode do kostola svedčí o nevšednom úsilí rímskokatolíckych veriacich z Revúčky. Odhalená bola 25. novembra 2000. Na tabuli sa nachádza text: „KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE BOL POSTAVENÝ V ROKU 1987 CELKOVÁ REKONŠTRUKCIA KOSTOLA A PRÍSTAVBA DVOCH LODÍ BOLA REALIZOVANÁ V JUBILEJNOM ROKU 2000 VĎAČNÍ PÁNU BOHU, VŠETKÝM DARCOM A SPONZOROM VERIACI Z REVÚČKY“.

 

 


 

Pamätná tabuľa venovaná oslobodeniu Revúčky

Pamätná tabuľa venovaná oslobodeniu Revúčky

Mramorová pamätná tabuľa bola odhalená pri príležitosti  30. výročia oslobodenia Revúčky  25. januára 1975 na priečelí kultúrneho domu v mestskej časti Revúčka. Na tabuli je text: „OBEC BOLA OSLOBODENÁ SLÁVNOU SOVIETSKOU ARMÁDOU DŇA 25. 1. 1945 VEČNÁ SLÁVA OSLOBODITEĽOM!“.

 

 

 


 

Pamätná tabuľa venovaná padlým v druhej svetovej vojne

Pamätná tabuľa venovaná padlým v druhej svetovej vojne Mramorová pamätná tabuľa bola odhalená 31. augusta 1974 na priečelí kultúrneho domu v mestskej časti Revúčka. Na tabuli je text: „NA SLÁVU VÁM, KTORÍ STE SLOBODU KRVOU VYKÚPILI! JÁN HODOŠ ANNA HODOŠOVÁ ROD. KILÍKOVÁ JÁN STANKOVIČ JÁN STRIHAN“.

 

 


 

Busta PhDr. Ivana Branislava Zocha

Busta PhDr. Ivana Branislava ZochaIvan Branislav Zoch - riadny profesor Prvého slovenského gymnázia v Revúcej, publicista, jazykovedec, encyklopedista, prekladateľ, dramatik, ľudovýchovný pracovník, polyhistor, priekopník ochotníckeho divadla v Revúcej, ktorý patril medzi popredných slovenských vedcov v 2. polovici 19. a na začiatku 20. storočia.

Busta bola vyhotovená zo zbierok a darov. Pod ňou sú na podstavci umiestnené dve bronzové tabuľky. Na jednej je podpis  I. B. Zocha a na druhej text: „BUSTA PhDr. I. B. ZOCHA BOLA VYHOTOVENÁ ZO ZBIEROK A ODHALENÁ PRI 150. VÝROČÍ JEHO NARODENIA“.  Busta bola odhalená 25. júna 1993 pri príležitosti celonárodnej spomienky venovanej Zochovmu výročiu narodenia.


 

Busta Samuela Ormisa

Busta Samuela Ormisa

 

 

Samuel Ormis - riadny profesor Prvého slovenského gymnázia v Revúcej, evanjelický kňaz, spisovateľ, autor učebníc, dramatik, ľudovýchovný pracovník, ktorý sa vyrovnal mysliteľom európskeho formátu.

Busta bola vyhotovená zo zbierok na základe výzvy prednesenej 8. decembra 1994, odhalená bola 26. októbra 1995 pri príležitosti 120. výročia úmrtia Samuela Ormisa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Busta Júliusa Bottu (národná kultúrna pamiatka)

Busta Júliusa Bottu (národná kultúrna pamiatka)

 

 

Július Botto - pedagóg, advokát, historik, publicista, prekladateľ, kultúrny a spoločenský činiteľ, popredný predstaviteľ národného života v Gemeri - Malohonte a cirkevný činiteľ v evanjelickom a. v. zbore.

Busta stojí pred novou budovou Prvého slovenského gymnázia. Odhalená bola 20. októbra 1929 na dnešnom Námestí slobody. Pri úprave námestia v roku 1951 bola premiestnená do areálu novej budovy Prvého slovenského gymnázia. Pred bustou rastie Lipa slobody, ktorá bola slávnostne zasadená 2. mája 1920 v sprievode zvukov piesní členov revúckeho sokolského spevokolu.

 

 

 

 

 


 

Busta armádneho generála Rudolfa Michala Viesta


Busta armádneho generála Rudolfa Michala Viesta

 

 

Rudolf Viest - účastník protifašistického odboja, vlastenec.

Busta pripomínajúca vojnové útrapy bola odhalená 28. augusta 2007 na Námestí slobody, pred budovou bývalého mestského hostinca (Kohút).

Autorom busty je Mgr. art. Peter Repka.

 

 

 

 

 


 

Pamätník obetiam prvej svetovej vojny (národná kultúrna pamiatka)


Pamätník obetiam prvej svetovej vojny (národná kultúrna pamiatka)

 

 

Pamätník, ktorý pripomína vojnové útrapy, obete a víťazstvo nad fašizmom bol odhalený 1. novembra 1941 na Námestí slobody. Na jeho tmavej mramorovej tabuli je text: „NA PAMIATKU PADLÝM VO SVETOVEJ VOJNE 1914 – 1918“, pod textom sú vyryté mená padlých, nezvestných a tých, ktorí na následky zranení zomreli doma.

 

 

 

 


 

Pamätník bojovníkom a obetiam Slovenského národného povstania

Pamätník bojovníkom a obetiam Slovenského národného povstania

 

Súsošie vojaka s dieťaťom od akademického sochára Karola Dúbravského má názov „Návrat“. Pamätník bol odhalený v parku pred terajším Mestským kultúrnym strediskom 29. augusta 1980. Odhalil ho vtedajší predseda Mestského národného výboru v Revúcej Ľudovít Chovanko.

 

 

 


 

Vojnové hroby

Vojnové hrobyMesto Revúca zabezpečuje starostlivosť o 12 vojnových hrobov, z ktorých 9 sa nachádza na miestnom cintoríne. Busta armádneho generála Rudolfa Viesta a pamätníky obetí I. a II. svetovej vojny, ktoré sú tiež deklarované ako vojnové hroby, sú situované v centre mesta. Namiesto pôvodných poškodených vojnových hrobov v miestnom cintoríne  boli v roku 2015 v rámci rekonštrukcie nainštalované nové pamätné tabule. V roku 2016 k nim pribudla pamätná tabuľa armádneho generála Rudolfa Viesta, ako symbolický hrob revúckemu rodákovi popravenému vo Flossenbürgu. Zdroj: Dušan Dubovský - Svätyňa osvety a vzdelanosti, Pamätnica mesta Revúca

Foto: Dušan Dubovský, Maroš Detko, archív MsÚ


 

dnes je: 19.7.2019

meniny má: Dušana

podrobný kalendár

webygroup
TitulkaMestoObčan/PodnikateľTuristické informačné centrumEnglish
ÚvodÚvodná stránka