Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Revúca Turisticko informačné centrumHľadať

Muránska 18, 050 01 Revúca 058/28 515 58 tic@revuca.sk

 
 

Chorvátsko


Zástupcovia šiestich miest, a to z Jasenovej, Kláštora pod Znievom, Revúcej a Chorvátskych obcí Selca, Pakrac, Lipik podpísali v roku 2008 pri príležitosti 145.výročia založenia Prvého slovenského gymnázia v Revúcej  zmluvu o splupráci, za účasti J.E. Tomislava Cara, veľvyslanca Chorvátskej republiky. Tieto mestá sú spojené životom Mateja Bencúra, či inak Martina Kukučína. Na Slovensku sa narodil a poväčšinou i študoval, v Chorvátsku pôsobil ako lekár.

Erb SelcaSelca  je obec na chorvátskom ostrove Brač. Je prístavom pre Sumartin. Z pamiatok nájdete v meste napríklad sochu nemeckého politika H. D. Genscheram ktorý sa zaslúžil o osamostatnenia  Chorvátska, bustu pápeža Jána Pavla II ako i vzácnu sochu Krista od Ivana Meštroviće, ktorá je
umiestnená na miestom kostole. Na neďalekom pahorku Glavica, sa nachádza starodávny kostolík sv. Mikuláša z predrománsej doby (cca. 11.-12. storočie).
V Selci pôsobil Martin Kukučín od roku 1893 ako obecný lekár. Zaľúbil sa tu do miestneho dievčaťa perice Didolićovej, s ktorou sa v roku 1904 oženil. Pred svadbou Kukučín konvertoval z viery evanjelickej na vieru katolícku. Medzi dedinčanmi bol o bľúbený a po čase si otvoril okrem ordinácie aj lekáreň.

Osudy svojich susedov a pacientov opísal v románe Dom v stráni (chorv. Kuća na proplanku), ktorý sa zaraďuje medzi povinné čítanie na slovenských školách.

V roku 1908 sa vysťahoval spolu so skupinou ostatných dedinčanov do Čile (Punta Arenas), ich osudy opísal v románe Mať volá (chorv. Maka zove).

Kukučínovo účinkovanie pripomína pamätná tabuľa na dome, kde žil a pôsobil ako lekár. Dnes je v ňom situovaný obecný úrad. Časť budovy stále slúži ako zubná ordinácia. Je po ňom nazvaná i jedna z ulíc.


Erb LipikLipik
je mesto v západnej Slavónii v Chorvátsku. Mesto je známe termálnymi prameňni s teplotou až 60 °C a výdatnosťou približne 1,5 mil. litrov. Pramene boli prvýkrát zdokumentované v roku 1773, v roku 1872 bol v meste otvorený prvý kúpeľný hotel.

Pramene sú obohatené sodíkom, fluórom a vápnikom a slúžia na liečbu srdcovocievnych chorôb a chorôb pohybového ústrojenstva. Minerálka sa plní aj do fliaš a predáva pod značkou Lipički Studenac. Mesto sa s pôsobením Martina Kukučína spája od roku 1922, kedy sem, po návrate z Čile do Chorvátska,  prišiel aj so svojou chorou manželkou, a to práve kvôli tamojším termálnym prameňom a kúpeľom.


Erb PakracPakrac
je mestom bohatej minulosti a kultúry. Voľakedy tu stála prvá chorvátska raziareň mincí (12. storočie, moneta banalis – banovac), a dodnes sa tu zachoval krásny kostol Nanebovstúpenia Blahoslavenej Panny Márie (kultúrna pamiatka z 18. storočia). Martin Kukučín tu skonal roku 1928. Jeho ostatky boli po čase prevezené na Slovensko a uložené na Národnom cintoríne v Martine.

Na území okresu Pakrac, ale aj v širšom regióne západnej Slavónie ponúka Etnopark Čantalo zážitok z prírody a príležitosť pre návštevníkov, aby sa zoznámili s tradičnými hodnotami tohoto kraja.Okrem početných zariadení pre rekreáciu a krásne prírodné prostredie sa tu nachádza aj etnologická zbierka. Zbierka tvorí trojposchodový drevený dom, kde je vchod zariadený ako stodola, centrálna miestnosť ako obývací priestor s kuchyňou a podkrovie v štýle spálne. Je plný nábytku, poľnohospodárskeho náradia a rôznych prístrojov z prvej polovice 20. storočia, niektoré sú dokonca možno aj staršie..


 

Oslava mesta Pakrac a patróna sv. JozefaVytlačiť
 

Partnerstvo má za cieľ podporovať spoluprácu medzi mestami a vzájomné porozumenie medzi ich obyvateľmi. Tento trend sa začal rozvíjať po druhej svetovej vojne paralelne s procesom európskej integrácie. Nóvum v tejto oblasti predstavujú družobné styky miest členských štátov Európskej únie s krajinami strednej a východnej Európy, ktoré tiež podporujú výmenu skúseností v rôznych oblastiach spoločného záujmu.

Spolupráca miest, ktoré v minulosti spojil život, práca a tvorba slovenského spisovateľa Martina Kukučína sa pretavila do konkrétnych aktivít v súčasnosti. V dňoch 18. – 20. marca 2018 zástupcovia slovenských miest Revúca, Jasenová a Dolný Kubín prijali pozvanie primátorky mesta Pakrac Anamarije Blažević a predsedu mestskej rady Miroslava Ivančić na oslavy Dňa mesta Pakrac i patróna sv. Jozefa.

Slávnostné odhalenie pamätnej tabule Martina Kukučína vo vstupnej hale Všeobecnej  nemocnice a nemocnice vojnových veteránov v Pakraci, kde tento vzácny slovenský prozaik vo veku 68 rokov umrel, zahájilo tieto významné oslavy. Nasledovalo kladenie vencov na pamiatku padlých hrdinov na mestskom cintoríne a svätá omša v Rímskokatolíckom kostole.

Potom sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie Mestskej rady mesta Pakrac v Chorvátskom dome „Dr. Franjo Tudmana“. V úvode sa vzácnym hosťom, zástupcom rôznych inštitúcií, podnikov, predstaviteľom náboženského života, združeniam i všetkým prítomným prihovorila primátorka mesta Pakrac Anamarija Blažević, nasledovali príhovory hostí, z ktorých spomenieme najmä príhovor veľvyslanca Slovenskej republiky v Chorvátsku Juraja Priputena, štátneho tajomníka Ministerstva pre regionálny rozvoj a fondy EÚ Davora Hušku, predsedu mestskej rady Miroslava Ivančić. Za slovenskú delegáciu sa všetkým prítomných prihovorila primátorka mesta Revúca Eva Cireňová.

Toto zasadnutie obohatil slávnostný akt oceňovania osobností mesta Pakrac i hudobné vystúpenia orchestra, spevákov a sólistov.

V priateľskej atmosfére sme v popoludňajších hodinách absolvovali návštevu blízkeho mesta Lipik, kde sme mali možnosť navštíviť štátny žrebčín, ktorý sa venuje dlhoročnej tradícii chovu tohto vzácneho plemena koní. Svoju históriu začal písať v roku 1843, kedy na pokyn grófa Izidora Jankoviča bola založená prvá farma so stajňami.

Pokračovali sme prehliadkou kúpeľov mesta Lipik, kde sa venujú liečbe bolestí kĺbov a chrbtice, neurologickým stavom a chorobám, pooperačnej rehabilitácii, rehabilitácii pri zápalových reumatických ochoreniach ako aj preventívnej medicíne a zdravotnej turistike.

Následne sme mali možnosť navštíviť Dom chorvátskych veteránov. Ide o inštitúciu, ktorá poskytuje komplexnú psychosociálnu, preventívnu a zdravotnú starostlivosti, poradenstvo chorvátskym veteránom, ich rodinným príslušníkom a civilným obetiam vlasteneckej vojny. Jej základným cieľom je zmierniť negatívne dôsledky vojny v Chorvátsku.

Deň sme ukončili družnou debatou, výmenou skúseností, prezentáciou plánov i ďalších možných aktivít do budúcnosti napr. i možnej spolupráce v oblasti práce s mládežou a realizácie  výmenných pobytov detí základných škôl počas prázdnin.

Ďakujeme našim chorvátskym priateľom z partnerského mesta za milé pozvanie i pohostinnosť a pevne veríme, že sa stretneme opäť.

Text a foto: Oddelenie regionálneho rozvoja MsÚ Revúca

1 Odhalenie pamätnej tabule venovanej Martinovi Kukučínovi (zľava: Ján Remko – zástupca starostu obce Jasenová, Roman Matejov – primátor mesta Dolný Kubín, Rajmund Bradík – starosta obce Jasenová, Eva Cireňová – primátorka mesta Revúca, Juraj Priputen – veľvyslanec Slovenskej republiky v Chorvátsku, Anamarija Blažević – primátorka mesta Pakrac, Davor Huška – štátny tajomník Ministerstva regionálneho rozvoja a fondov EÚ Chorvátska, Miroslav Ivančić – predseda Mestskej rady mesta Pakrac, Vinko Kasana - primátor mesta Lipik, Marijan Širac – zástupca primátorky mesta Pakrac)

Odhalenie pamätnej tabule venovanej Martinovi Kukučínovi

(zľava: Ján Remko – zástupca starostu obce Jasenová, Roman Matejov – primátor mesta Dolný Kubín, Rajmund Bradík – starosta obce Jasenová, Eva Cireňová – primátorka mesta Revúca, Juraj Priputen – veľvyslanec Slovenskej republiky v Chorvátsku, Anamarija Blaževićprimátorka mesta Pakrac, Davor Huškaštátny tajomník Ministerstva regionálneho rozvoja a fondov EÚ Chorvátska, Miroslav Ivančićpredseda Mestskej rady mesta Pakrac, Vinko Kasana - primátor mesta Lipik, Marijan Širaczástupca primátorky mesta Pakrac)

2 Pamätná tabuľa venovaná Martinovi Kukučínovi vo vstupnej hale Všeobecnej nemocnice a nemocnice vojnových veteránov v Pakraci

Pamätná tabuľa venovaná Martinovi Kukučínovi vo vstupnej hale Všeobecnej nemocnice a nemocnice vojnových veteránov v Pakraci

Kladenie vencov na pamiatku padlých hrdinov na mestskom cintoríne v Pakraci

Kladenie vencov na pamiatku padlých hrdinov na mestskom cintoríne v Pakraci

Mestský cintorín v Pakraci

Mestský cintorín v Pakraci

Rímskokatolícky kostol v Pakraci

Rímskokatolícky kostol v Pakraci

Slávnostné zasadnutie Mestskej rady mesta Pakrac v Chorvátskom dome „Dr. Franjo Tudmana“– príhovor primátorky mesta Revúca Evy Cireňovej

Slávnostné zasadnutie Mestskej rady mesta Pakrac v Chorvátskom dome „Dr. Franjo Tudmana“– príhovor primátorky mesta Revúca Evy Cireňovej

Slávnostné zasadnutie Mestskej rady mesta Pakrac v Chorvátskom dome „Dr. Franjo Tudmana“– slovenská delegácia (zľava: Roman Matejov – primátor mesta Dolný Kubín, Eva Cireňová – primátorka mesta Revúca, Juraj Priputen – veľvyslanec Slovenskej republiky v Chorvátsku, Rajmund Bradík – starosta obce Jasenová, Ján Remko – zástupca starostu obce Jasenová)

Slávnostné zasadnutie Mestskej rady mesta Pakrac v Chorvátskom dome „Dr. Franjo Tudmana“slovenská delegácia (zľava: Roman Matejov – primátor mesta Dolný Kubín, Eva Cireňová – primátorka mesta Revúca, Juraj Priputen – veľvyslanec Slovenskej republiky v Chorvátsku, Rajmund Bradík – starosta obce Jasenová, Ján Remko – zástupca starostu obce Jasenová)

Štátny žrebčín v Lipiku

Štátny žrebčín v Lipiku

Štátny žrebčín v Lipiku

Štátny žrebčín v Lipiku

Budova kúpeľov v Lipiku

Budova kúpeľov v Lipiku

Dom chorvátskych veteránov v Lipiku

Dom chorvátskych veteránov v Lipiku


 
 

dnes je: 16.7.2019

meniny má: Drahomír

podrobný kalendár

webygroup
TitulkaMestoObčan/PodnikateľTuristické informačné centrumEnglish
ÚvodÚvodná stránka