Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Litovel

Revúca s mestom Litovel má už viac ako 35 rokov veľmi úzke družobné styky. Prvé návštevy predstaviteľov našich miest sa uskutočnili v roku 1967. Po týchto nasledovali návštevy predstaviteľov škôl, mestských podnikov, organizácií, spolkov, ako poľovníkov, včelárov, rybárov, záhradkárov, požiarnikov, pracovníkov z oblasti kultúry i športu. Tieto návštevy Revúčanov v Litovli a Litovelčanov v Revúcej prerástli v tradíciu a k družbe miest sa pridávajú i priateľstvá osobné.

Erb Litovel          

 
 

litovel

 

  • Litovel, kráľovské mesto ležiace v peknom prírodnom prostredí úrodnej Hanej v blízkosti mesta Olomouc. Mesto sa rozkladá na ramenách rieky Moravy, a preto ho nazývajú aj "Hanácke Benátky".
  • Erb mesta, ktorý v súčasnosti tvoria dve strieborné ryby (kapor a šťuka), hovorí o tom, že toto kráľovské mesto vyrástlo z rybárskej osady v 13. storočí.
  • Jeho história je bohatá. Spája sa s kolonizáciou, kláštorom Hradisko a vládou Přemyslovcov... Historický kolorit mestu dodávali: typické štvorcové námestie, hradby so strážnymi vežami a bránami.
  • Počas vyše 700-ročnej histórie bolo mesto Litovel svedectvom mnohých hospodárskych, spoločenských a politických premien. Tieto zanechali stopy na živote ľudí, ale i na stavebných pamiatkach či písomných dokumentoch. Bolo a stále je poľnohospodárskopriemyselným a regionálnym centrom.
  • 100 ročnú tradíciu v Litovli má stredné školstvo. V roku 1901 tu vznikla nižšia obecná reálna škola s vyučovacím jazykom českým, predchodca dnešného Gymnázia Jana Opletala.
  • Dnes Litovel spolu s pridruženými obcami má viac ako 10 000 obyvateľov (7 000 Litovel). Má množstvo historických a kultúrnych pamiatok.
  • Mesto je tiež známe svojím pivovarom, cukrovarom, konzervárňou, priemyselnými podnikmi PAPCEL TESLA, Cestovináreň i dalšími novými podnikateľskými subjektami.
  • Mesto podporuje rozvoj školstva, kultúry, športu, občiansku vybavenosť. Výhľadovo sa má stať sídlom tzv. "malého okresu".

Web: www.litovel.eu


 

Město Litovel se představuje: „Vzdělání je ta nejsilnější zbraň, kterou lze změnit svět.“ N. MandelaVytlačiť
 

Nový školní rok začal dětem již před dvěma měsíci, a tudíž je načase představit Vám také konečně školy, které se v Litovli nachází. Jsou to čtyři základní školy, gymnázium a střední škola. Kromě těchto, které Vám více přiblížíme, se v Litovli nachází několik mateřských školek a také Dům dětí a mládeže, který dětem nabízí spoustu zájmových kroužků.

Základní škola v Jungmannově ulici

Základní škola v Jungmannově ulici byla otevřena roku 1895. V lednu roku 1906 byla přistavěna druhá budova. Za dob válek škola sloužila jako lazaret a pro vojenské účely. První poválečné vyučování se konalo 1. června 1945. Socialistické období je spojeno s účastí na 1. celostátní spartakiádě v Praze, založením pionýrského oddílu Srnci. Základní škola nabízí rozšířenou výuku cizího jazyka – již v 1. třídě žáci začínají s výukou anglického jazyka, dále je ve všech třídách od 4. ročníku posílena výuka informatiky. Škola se řídí vzdělávacím programem „Učíme se vzájemné komunikaci...doma i ve světě“, jehož cílem je připravenost žáků pro život ve společnosti s využitím všech získaných dovedností z oblasti komunikace a komunikačních technologií. Z významných absolventů jmenujme například Aloise Boudu, skladatele a hudebníka, Bohumila Eliáše, českého skláře a akademického malíře či Ing. Dr. Karla Obšila, který napsal několik publikací o historii Litovle.

Základní škola Vítězná

Základní škola na Vítězné ulici byla otevřena 1. září 2002. Navazuje na základní devítiletou školu na Opletalově ulici, která vznikla v roce 1964 a sídlila v několika budovách. Při povodních v roce 1997 byla škola poničena – tělocvična, dílny, šatny i cvičná kuchyně, to vše se setkalo se sílou velké vody. Nová základní škola na Vítězné ulici se řídí mottem: „Chceme dokázat, aby ZŠ Vítězná byla opravdu vítězná.“ Škola nabízí svým žákům několik inovací – funguje zde žákovský parlament, ve kterém jsou zastoupeni žáci 5. – 9. ročníků. Byly zavedeny pravidelné týdenní konzultace učitelů s rodiči a třídnické hodiny učitelů s žáky. Škola myslí také na děti se speciálními vzdělávacími potřebami – chce zavést program neuropsychologického cvičení.

Gymnázium Jana Opletala

Budova gymnázia Jana Opletala je výraznou dominantou města Litovle, která se nachází v těsné blízkosti Uničovského rybníka. Stavba této novorenesanční budovy byla výrazem nového sebevědomí obrozené Litovle po roce 1899, kdy v česko-německé Litovli vyhrála ve volbách česká strana. Gymnázium bylo založeno roku 1901, samotná budova byla postavena dle návrhu profesora brněnské techniky arch. Josefa Bertla a k užívání byla předána v září roku 1904. Jméno má po svém absolventovi MUC. Janu Opletalovi, který se stal obětí protinacistických demonstrací v roce 1939.

Studium na gymnáziu je rozděleno na čtyřletý a osmiletý vzdělávací program. Gymnázium je fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a také školou, která je zapojena do sítě Přidružených škol UNESCO. Škola se zapojuje do množství mezinárodních projektů – např. ESF, Comenius, Tandem a další. Svým žákům nabízí velké množství kroužků, např. Keramika, Debatní liga, Biologický nebo Chemický kroužek.

Střední odborná škola

Hlavní budova Střední odborné školy byla postavena v roce 1870 a je nejstarší školní budovou
v Litovli. V současné době nabízí výuku v oborech cukrář, kuchař-číšník, elektrikář, výrobce potravin – pivovarník, sladovník a výrobce potravin – mlékař. Obory jsou tříleté, žáci mají možnost dále pokračovat dvouletým nástavbovým studiem, které je zakončeno maturitou. Škola svým žákům nabízí odborné učebny pro výuku nápojové gastronomie a stolničení, elektrolaboratoř nebo učebnu zabezpečovací techniky, dále ale také sportovní vyžití, kvalitní ubytování i stravování.

Základní umělecká škola

Hudební základy v Litovli byly položeny roku 1900, ve kterém byla otevřena Městská hudební škola v domě U Bílého koníčka. V tomto období byly ve škole vyučovány zejména klavír, sborový zpěv a hra na smyčcové nástroje. Za působení Květoslava Pechy byl ustanoven kromě výuky hudebního oboru také obor výtvarný a byla zřízena první pobočka školy v Senici na Hané. Roku 1990 se z Hudební školy stává Základní umělecká škola. Řada inovací je spojena se jménem Zdenka Krajčiho – došlo k rozšíření poboček školy o Bouzov, Příkazy, Drahanovice a Unčovice. Za působení ředitele Ivo Škrabala se počet poboček školy ustálil na šesti – Příkazy, Skrbeň, Senice na Hané, Náměšť na Hané, Drahanovice a Bouzov. V současné době je ředitelkou školy Mgr. Hana Kaštanová, Ph.D., která se věnuje dirigování a vede pěvecký sbor Senzakord. Nyní se ve škole vyučuje výtvarné vyjadřování nebo plošná tvorba z výtvarných oborů, z hudebního oboru to je např. hra na violu, trubku, bicí nebo trombon.

Základní škola, dětský domov a školní jídelna Litovel-město

Základní škola, dětský domov a školní jídelna je oficiální název zařízení, který většina z nás zná pod označením „zvláštní škola“. Škola byla také pod tímto názvem roku 1954 zřízena. Škola sídlí ve dvou budovách – v Palackého ulici se nachází budova základní školy, v Husově ulici stojí budova dětského domova a školní jídelny. Žáci této školy jsou děti s lehkým mentálním postižením, které navštěvují Základní školu praktickou, a dále děti se středním mentálním postižením v kombinaci s autismem, které navštěvují Základní školu speciální. Žáci jsou připravováni pro pozdější manuální práci – mohou se hlásit na obor jako cukrář, pekař, prodavačské práce, ale třeba také elektrotechnické a strojně montážní práce. Součástí základní školy je i dětský domov a školní jídelna.

Dům dětí a mládeže

Dům dětí a mládeže

ZŠ Jungmannova

ZŠ Jungmannova

ZŠ Jungmannova

ZŠ Jungmannova

ZŠ Vítězná

ZŠ Vítězná

 ZŠ Vítězná

ZŠ Vítězná

ZŠ Vítězná - sluneční hodiny na budově

ZŠ Vítězná - sluneční hodiny na budově

Gymnázium Jana Opletala

Gymnázium Jana Opletala

Střední odborná škola

Střední odborná škola

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola

ZŠ, dětský domov a školní jídelna na Husově ulici

ZŠ, dětský domov a školní jídelna na Husově ulici


 
 


TitulkaMestoObčan/PodnikateľTuristické informačné centrumEnglish
Úvodná stránka