Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Litovel

Revúca s mestom Litovel má už viac ako 35 rokov veľmi úzke družobné styky. Prvé návštevy predstaviteľov našich miest sa uskutočnili v roku 1967. Po týchto nasledovali návštevy predstaviteľov škôl, mestských podnikov, organizácií, spolkov, ako poľovníkov, včelárov, rybárov, záhradkárov, požiarnikov, pracovníkov z oblasti kultúry i športu. Tieto návštevy Revúčanov v Litovli a Litovelčanov v Revúcej prerástli v tradíciu a k družbe miest sa pridávajú i priateľstvá osobné.

Erb Litovel          

 
 

litovel

 

  • Litovel, kráľovské mesto ležiace v peknom prírodnom prostredí úrodnej Hanej v blízkosti mesta Olomouc. Mesto sa rozkladá na ramenách rieky Moravy, a preto ho nazývajú aj "Hanácke Benátky".
  • Erb mesta, ktorý v súčasnosti tvoria dve strieborné ryby (kapor a šťuka), hovorí o tom, že toto kráľovské mesto vyrástlo z rybárskej osady v 13. storočí.
  • Jeho história je bohatá. Spája sa s kolonizáciou, kláštorom Hradisko a vládou Přemyslovcov... Historický kolorit mestu dodávali: typické štvorcové námestie, hradby so strážnymi vežami a bránami.
  • Počas vyše 700-ročnej histórie bolo mesto Litovel svedectvom mnohých hospodárskych, spoločenských a politických premien. Tieto zanechali stopy na živote ľudí, ale i na stavebných pamiatkach či písomných dokumentoch. Bolo a stále je poľnohospodárskopriemyselným a regionálnym centrom.
  • 100 ročnú tradíciu v Litovli má stredné školstvo. V roku 1901 tu vznikla nižšia obecná reálna škola s vyučovacím jazykom českým, predchodca dnešného Gymnázia Jana Opletala.
  • Dnes Litovel spolu s pridruženými obcami má viac ako 10 000 obyvateľov (7 000 Litovel). Má množstvo historických a kultúrnych pamiatok.
  • Mesto je tiež známe svojím pivovarom, cukrovarom, konzervárňou, priemyselnými podnikmi PAPCEL TESLA, Cestovináreň i dalšími novými podnikateľskými subjektami.
  • Mesto podporuje rozvoj školstva, kultúry, športu, občiansku vybavenosť. Výhľadovo sa má stať sídlom tzv. "malého okresu".

Web: www.litovel.eu


 

Na návšteve u českých priateľov Vytlačiť
 

Spolupráca, vzájomná pomoc i priateľstvo sú dôležitou súčasťou života spoločnosti, ako aj základom pre udržanie kontaktov medzi partnerskými mestami Slovákov a Čechov. Opätovne sme si to uvedomili počas našej návštevy na pôde partnerského mesta Litovel (08. – 10.09.2017), s ktorým Revúca už 50 rokov udržiava intenzívne kontakty.

Starosta mesta Litovel Zdeněk Potužák, zástupca starostu Viktor Kohout a tajomník Mestského úradu Litovel Ing. Radovan Vašíček našu delegáciu na čele s pani primátorkou mesta Revúca Evou Cireňovou po príchode srdečne privítali a počas nasledujúcich dní nám pripravili plnohodnotný a zaujímavý program. V piatok večer sa konal spoločenský večierok v Koncertnej sále Mestského klubu na námestí Přemysla Otakara v Litovli, ktorý odštartoval koncert bubeníkov zo Základnej umeleckej školy Litovel – CRAZY STICKS pod vedením Viktora Korduljaka. Po nezabudnuteľnom hudobnom zážitku nasledovalo slávnostné privítanie primátorky mesta Revúca a udelenie pamätných plakiet za dlhodobé udržiavanie medzinárodného partnerstva a utužovania partnerských vzťahov oboch miest do rúk pani primátorke i pani prednostke Mestského úradu Revúca Eve Kučerákovej.

„Žena, která ví, co chce, nosí klobouk!“ v duchu tohto hesla sa nieslo naše sobotné dopoludnie, počas ktorého sme navštívili výstavné priestory Turistického informačného centra, v ktorom sa nás ujala pani Marie Mazánková, autorka výstavy vlastnoručne vyrábaných klobúkov s názvom Klobouky od Marie. Popoludnie patrilo kultúrno-spoločenskému podujatiu Litovelské slavnosti 2017, na ktorom sme dostali priestor odprezentovať naše mesto. Folklórne skupiny Lykovec a Lykovček navodili atmosféru slovenskej kultúry a tradícií, zamestnanci mesta Revúca pripravili stánok s propagačnými materiálmi, slovenským vínom a slovenskou slivovicou, pani primátorka na pódiu pozdravila obyvateľov mesta a zaželala im úspechy pri rozvoji mesta.

Neskôr popoludní prišiel čas na spoznávanie krás a turistických zaujímavostí „Hanáckych Benátok“.

Už pri vstupe do budovy Mestského múzea Litovel nás opantal duch histórie mesta. Prostredníctvom expozície Litovelské remeslá prvej pol. 20. stor. sme získali prehľad o remeselnej zručnosti českých predkov, spôsob ich bývania i žitia v období prvej a druhej svetovej vojny. Vďaka expozícii s názvom Gustav Frištenský sme sa oboznámili so životom športovca svetového mena, ktorý preslávil mesto Litovel a celú českú republiku začiatkom 20. storočia. Expozícia Gramofony uspokojila nielen milovníkov hudby, ale aj techniky. Prešli sme históriou od mechanického hracieho stroja k modernému gramofónu a využili možnosť jedného z interaktívnych prvkov expozície – dotykovú obrazovku s videozáznamami, ktoré nám umožnili vypočuť si obľúbené melódie našich predkov.

Po spoznávaní histórie nasledovali prírodné krásy. Východne od námestia sme absolvovali prechádzku pozdĺž Olomouckého a Uničovského rybníka, ktoré boli súčasťou obranného systému mesta, ale zároveň slúžili k chovu rýb, rekreácii i korčuľovaniu v zimnom období.

Záverom tejto malej expedície bol výstup na Radničnú vežu s výškou 65,4 metra. Po zdolaní 174 schodov nás čakala tá najkrajšia odmena – nezabudnuteľný výhľad. Zaujímavosťou výstupu bola aj prehliadka izby hlásneho, ktorého úlohou bolo kedysi strážiť mesto pred nebezpečenstvom, hlavne požiarom. Cestou dole sme cinkli na zvone z roku 1724, ktorý má vraj zvláštnu moc plniť priania. Tak sme si len zapriali bezpečný návrat domov do Revúcej a vydali sa zavŕšiť návštevu Litovla pri pesničkách humoristu Ivana Mládka, ktorý už 50 rokov baví niekoľko generácií so svojím Banjo Band.

Aj touto cestou ďakujeme našim priateľom z partnerského mesta za nezabudnuteľné zážitky, pohostinnosť a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

Text a foto: Mgr. Patricia Šefranová

Delegácia

ZUŠ Litovel

Udelenie pamätej plakety

Pamätná plaketa

Lykovec a lykovček

Na návšteve u českých priateľov

Na návšteve u českých priateľov

Na návšteve u českých priateľov

Na návšteve u českých priateľov

Stánok mesta Revúca

Lykovec

Na návšteve u českých priateľov

Mestské múzeum Litovel

Mestské múzeum Litovel


 
 


TitulkaMestoObčan/PodnikateľTuristické informačné centrumEnglish
Úvodná stránka