Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Litovel

Revúca s mestom Litovel má už viac ako 35 rokov veľmi úzke družobné styky. Prvé návštevy predstaviteľov našich miest sa uskutočnili v roku 1967. Po týchto nasledovali návštevy predstaviteľov škôl, mestských podnikov, organizácií, spolkov, ako poľovníkov, včelárov, rybárov, záhradkárov, požiarnikov, pracovníkov z oblasti kultúry i športu. Tieto návštevy Revúčanov v Litovli a Litovelčanov v Revúcej prerástli v tradíciu a k družbe miest sa pridávajú i priateľstvá osobné.

Erb Litovel          

 
 

litovel

 

  • Litovel, kráľovské mesto ležiace v peknom prírodnom prostredí úrodnej Hanej v blízkosti mesta Olomouc. Mesto sa rozkladá na ramenách rieky Moravy, a preto ho nazývajú aj "Hanácke Benátky".
  • Erb mesta, ktorý v súčasnosti tvoria dve strieborné ryby (kapor a šťuka), hovorí o tom, že toto kráľovské mesto vyrástlo z rybárskej osady v 13. storočí.
  • Jeho história je bohatá. Spája sa s kolonizáciou, kláštorom Hradisko a vládou Přemyslovcov... Historický kolorit mestu dodávali: typické štvorcové námestie, hradby so strážnymi vežami a bránami.
  • Počas vyše 700-ročnej histórie bolo mesto Litovel svedectvom mnohých hospodárskych, spoločenských a politických premien. Tieto zanechali stopy na živote ľudí, ale i na stavebných pamiatkach či písomných dokumentoch. Bolo a stále je poľnohospodárskopriemyselným a regionálnym centrom.
  • 100 ročnú tradíciu v Litovli má stredné školstvo. V roku 1901 tu vznikla nižšia obecná reálna škola s vyučovacím jazykom českým, predchodca dnešného Gymnázia Jana Opletala.
  • Dnes Litovel spolu s pridruženými obcami má viac ako 10 000 obyvateľov (7 000 Litovel). Má množstvo historických a kultúrnych pamiatok.
  • Mesto je tiež známe svojím pivovarom, cukrovarom, konzervárňou, priemyselnými podnikmi PAPCEL TESLA, Cestovináreň i dalšími novými podnikateľskými subjektami.
  • Mesto podporuje rozvoj školstva, kultúry, športu, občiansku vybavenosť. Výhľadovo sa má stať sídlom tzv. "malého okresu".

Web: www.litovel.eu


 

Město Litovel se představuje – Voda všude kolem násVytlačiť
 

Voda a město Litovel jsou spolu úzce spojeny a tvoří nerozlučnou dvojici. Podíváme-li se do historie města, zjistíme, že město Litovel bylo založeno v krajině protkané rameny řeky Moravy a že měšťané žijící ve 13. století se značně věnovali rybolovu. Již v tomto období k městu patřily také dva rybníky, které měly obrannou funkci a které se zachovaly do současnosti. Rybářská tradice se promítla i do městského znaku – najdeme v něm dvě stříbrné ryby – kapra a štiku v modrém poli, které symbolizuje četná ramena řeky Moravy.

K významným litovelským vodním památkám například patří: vodní dílo Nečíz, Svatojánský most, Uničovský a Olomoucký rybník a další. Pojďme si je tedy blíže představit.

Nečíz je název zaklenutého ramena řeky Moravy (celkem je ramen šest), na kterém leží centrum města a i samotné náměstí Přemysla Otakara II. Samotné slovo Nečíz vzniklo pravděpodobně podle středověkého slova Nečeti – téci. Představuje unikátně dochovanou soustavu vodních děl a nejvýznamnější urbanistickou strukturu města Litovle, která byla již od svého počátku přetvářena lidskýma rukama. V místech, kde Nečíz vstupoval a opouštěl město, byly dle dochovaných pramenů vybudovány dvě věže – Mühlturm a Kuttelturm. Kolem Nečízu se postupně začaly stavět další budovy a ve 30. letech 17. století byla již značná část Nečízu na náměstí zaklenuta a uzavřena. Významným mezníkem pro Nečíz byl rok 1856, kdy bylo rameno v délce 140 m zaklenuto. Byl k němu vybudován přístup dvěma schodišti, která jsou obehnána zábradlím zasazeným do kamenných sloupků. Při slavnostních příležitostech se zde koná plavba na loďkách.

Další významnou památkou je Svatojánský most z konce 16. století, který je nejstarším používaným mostem na Moravě a třetím nejstarším kamenným mostem u nás (po Karlově mostě v Praze a mostě v Písku). Most má šest půlkruhových oblouků, které spočívají na hranolových pilířích. Uprostřed mostu nalezneme barokní sochu sv. Jana Nepomuckého, která je dílem olomouckého sochaře Jana Sturmera. Sv. Jan Nepomucký je patronem zpovědníků, poutníků a šťastného návratu, lodníků a ochráncem proti povodním.

Svatojánský most není jediným, který v Litovli najdeme. Jelikož je voda ve městě opravdu všudypřítomná, mostů je ve městě mnoho – jmenujme například železniční most, který využívá místní vlaková doprava, dále most na Pavlínce, most na Dukelské ulici nebo most v ulici Vítězná.

Jak už jsme zmínili výše, další památkou, která se v Litovli nachází již od středověku, jsou dva rybníky. Tyto rybníky byly součástí obranného systému města, v současné době slouží k chovu ryb, rekreaci, procházkám a v zimním období k bruslení. Rybníky nesou název Olomoucký a Uničovský, někdy se můžeme setkat s označením Český a Německý – to proto, že se staly součástí národnostního soupeření Čechů a Němců. Na Olomouckém rybníku bruslili v zimě Němci, na Uničovském Češi.

Při výčtu památek, které jsou v Litovli spjaty s vodou, nesmíme zapomenout na městskou hydrocentrálu. Tato vodní elektrárna funkcionalistického stylu byla vybudována v letech 1937 – 1939 na řece Moravě v rámci její regulace.

Významným poutním místem v Litovli je pramen potůčku Čerlinka, známý také jako Studánka nebo Svatá voda, jak se tomu prameništi často říká. Poutě se zde konaly v den narození Panny Marie, obvykle 8. září. Současná podoba pramene pochází z období 1. světové války – na odstupňovaném podstavci s pamětní deskou a nápisem stojí polychromovaná litinová socha Panny Marie Immaculaty. Světice stojí na zemském glóbu a srpku měsíce, pod nohou má hada a nad hlavou svatozář. Nad sochou je litinová stříška. Podle dávné pověsti zde pozoroval renesanční velmož Jan Šembera Černohorský z Boskovic zahalen v jelení kůži koupající se dívky. Ty se modlily, aby ho Bůh potrestal, a tak se taky stalo – vlastní psi jej štvali po lese až k chrámu sv. Marka, kde z něj jelení kůže spadla.

Naše „vodní putování“ ukončíme u městského koupaliště – přírodního koupacího biotopu. Voda se do bazénu napouští jednorázově ze studny a dle potřeby je pouze dopouštěna. O čistotu vody se starají speciální rostliny, které se nachází v oddělených jezírkách, kam „špinavá“ voda putuje pomocí čerpadel. Kořeny rostlin se postarají o čistící proces a zpátky do bazénu odtéká již čistá voda. Do vody nejsou přidávány žádné chemické a desinfekční přípravky, proto je vhodná i pro alergiky.

Jelikož letos uplynulo dvacetileté výročí od ničivých povodní v roce 1997, musíme zmínit i tuto událost, která město Litovel a obce, které pod něj spadají, taktéž významně zasáhla. Město Litovel bylo zatopeno celé s výjimkou náměstí Přemysla Otakara II. Zcela zatopeny byly místní části Březové, Tři Dvory, Víska a částečně Rozvadovice a Unčovice. Naštěstí byly na Litovelsku škody jen na majetku, voda totiž pokračovala dále po celé Moravě a vyžádala si 49 životů.

Mgr. Eva Kratochvílová

Město Litovel se představuje – Voda všude kolem nás

Město Litovel se představuje – Voda všude kolem nás

Město Litovel se představuje – Voda všude kolem nás

Město Litovel se představuje – Voda všude kolem nás

Město Litovel se představuje – Voda všude kolem nás

Město Litovel se představuje – Voda všude kolem nás

Město Litovel se představuje – Voda všude kolem nás

Město Litovel se představuje – Voda všude kolem nás

Město Litovel se představuje – Voda všude kolem nás

Město Litovel se představuje – Voda všude kolem nás

Město Litovel se představuje – Voda všude kolem nás

Město Litovel se představuje – Voda všude kolem nás


 
 


TitulkaMestoObčan/PodnikateľTuristické informačné centrumEnglish
Úvodná stránka