Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Litovel

Revúca s mestom Litovel má už viac ako 35 rokov veľmi úzke družobné styky. Prvé návštevy predstaviteľov našich miest sa uskutočnili v roku 1967. Po týchto nasledovali návštevy predstaviteľov škôl, mestských podnikov, organizácií, spolkov, ako poľovníkov, včelárov, rybárov, záhradkárov, požiarnikov, pracovníkov z oblasti kultúry i športu. Tieto návštevy Revúčanov v Litovli a Litovelčanov v Revúcej prerástli v tradíciu a k družbe miest sa pridávajú i priateľstvá osobné.

Erb Litovel          

 
 

litovel

 

  • Litovel, kráľovské mesto ležiace v peknom prírodnom prostredí úrodnej Hanej v blízkosti mesta Olomouc. Mesto sa rozkladá na ramenách rieky Moravy, a preto ho nazývajú aj "Hanácke Benátky".
  • Erb mesta, ktorý v súčasnosti tvoria dve strieborné ryby (kapor a šťuka), hovorí o tom, že toto kráľovské mesto vyrástlo z rybárskej osady v 13. storočí.
  • Jeho história je bohatá. Spája sa s kolonizáciou, kláštorom Hradisko a vládou Přemyslovcov... Historický kolorit mestu dodávali: typické štvorcové námestie, hradby so strážnymi vežami a bránami.
  • Počas vyše 700-ročnej histórie bolo mesto Litovel svedectvom mnohých hospodárskych, spoločenských a politických premien. Tieto zanechali stopy na živote ľudí, ale i na stavebných pamiatkach či písomných dokumentoch. Bolo a stále je poľnohospodárskopriemyselným a regionálnym centrom.
  • 100 ročnú tradíciu v Litovli má stredné školstvo. V roku 1901 tu vznikla nižšia obecná reálna škola s vyučovacím jazykom českým, predchodca dnešného Gymnázia Jana Opletala.
  • Dnes Litovel spolu s pridruženými obcami má viac ako 10 000 obyvateľov (7 000 Litovel). Má množstvo historických a kultúrnych pamiatok.
  • Mesto je tiež známe svojím pivovarom, cukrovarom, konzervárňou, priemyselnými podnikmi PAPCEL TESLA, Cestovináreň i dalšími novými podnikateľskými subjektami.
  • Mesto podporuje rozvoj školstva, kultúry, športu, občiansku vybavenosť. Výhľadovo sa má stať sídlom tzv. "malého okresu".

Web: www.litovel.eu


 

Okolí Litovle stojí za návštěvuVytlačiť
 

Litovel a okolí je ideálním místem na několikadenní výlet. Na jednom místě můžete navštívit romantický hrad známý z mnoha pohádek, zachovaný lužní les, jeskyně s nádhernou výzdobou i památník věnovaný událostem v minulém století.

Litovelsko je spjato s lužním lesem, který je přítomností původních rostlinných a živočišných druhů evropským unikátem. Nejvzácnější části patří do Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Ta byla vyhlášena v 90. letech minulého století zásluhou biologa, ekologa a světoznámého dobrodruha Otakara Štěrby. Jejím cílem je ochránit jedinečné území utvářené řekou Moravou s jejími slepými a mrtvými rameny i periodickými tůněmi. Litovelské Pomoraví se rozkládá ležícím kolem vodního toku mezi Litovlí a Olomoucí a vedou jím pěší a cyklistické trasy včetně naučných stezek.

O princezně Jasněnce a létajícím ševci, Arabela se vrací, Princezna Fantaghiro. Všechny tyto pohádky se natáčely na hradě Bouzově. První zmínky o něm pocházejí ze 14. století, slavná historie se ale začala psát až s jeho koupí Řádem německých rytířů. Jeden z jeho velmistrů, Evžen Habsburský, jej nechal na přelomu 19. a 20. století přebudovat do současné podoby. Hrad sloužil jako muzeum řádu, s čímž souviselo soustředění velkého množství cenných exponátů. V současné době patří státu a je jednou z nejnavštěvovanějších českých památek. V podhradí v poslední době vyrostl zábavní park a zlepšuje se také nabídka služeb pro turisty.

Na Litovelsku jsou zpřístupněny dva rozsáhlé jeskynní systémy. 

Javoříčské jeskyně tvoří komplikovaný komplex chodeb v ostrůvku devonských vápenců kopce Špraněk. Mají tři patra, přičemž k nejvyššímu patří nádherná krápníková výzdoba. Tou vynikají především prostory pojmenované Suťový dóm a Dóm Gigantů. Nedaleko od Javoříčských jeskyní leží Mladečské jeskyně ve vápencovém vrchu Třesín, které jsou rovněž částečně zdobeny krápníky. Zatímco Javoříčské jeskyně byly objeveny až v minulém století, Mladečské jeskyně sloužily lidem odpradávna. 

Průzkumníci v nich našli velké množství kostí lidí starší doby kamenné, jejich ohniště a dobové nástroje. Někdejší obyvatele jeskyní považujeme za nejstarší známé lidi moderního typu v Evropě, nutno však dodat, že podle nálezů se dopouštěli kanibalismu. Část nalezených kostí patřila také mamutovi, jeskynnímu lvovi, jeskynnímu medvědovi a dalším vyhynulým zvířatům.

K historii Litovelska patří také události z 20. století.  Do života obce Javoříčko tehdy tragicky zasáhla tragédie z konce 2. světové války. Skupina esesmanů jako odvetu za řádění partyzánů v regionu obec obklíčila, vypálila a mužské obyvatele povraždila. Celkem zahynulo 38 obyvatel. Nejmladšímu bylo 15 let, nejstarší měl 76 let. Tehdejší tragédii připomíná moderní expozice v budově někdejší školy, která jako jedna z mála řádění nacistů přečkala. Zdejší památník, který vyrostl na místě hromadného hrobu obětí, je dnes národní kulturní památkou. V minulých letech se podařilo obnovit také část základů původních stavení. Tyto takzvané "hrobodomy" ukazují, kde původní obec stála.

Ivo Heger

Hrad Bouzov

Hrad Bouzov

Hrad Bouzov

Hrad Bouzov

 Javoříčské jeskyně

Javoříčské jeskyně

 Javoříčské jeskyně

Javoříčské jeskyně

 Škola v Javoříčku, která niní slouží jako expozice

Škola v Javoříčku, která niní slouží jako expozice

Interiér bývalé školy v Javoříčku s expozicí

Interiér bývalé školy v Javoříčku s expozicí


 
 


TitulkaMestoObčan/PodnikateľTuristické informačné centrumEnglish
Úvodná stránka