Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Litovel

Revúca s mestom Litovel má už viac ako 35 rokov veľmi úzke družobné styky. Prvé návštevy predstaviteľov našich miest sa uskutočnili v roku 1967. Po týchto nasledovali návštevy predstaviteľov škôl, mestských podnikov, organizácií, spolkov, ako poľovníkov, včelárov, rybárov, záhradkárov, požiarnikov, pracovníkov z oblasti kultúry i športu. Tieto návštevy Revúčanov v Litovli a Litovelčanov v Revúcej prerástli v tradíciu a k družbe miest sa pridávajú i priateľstvá osobné.

Erb Litovel          

 
 

litovel

 

  • Litovel, kráľovské mesto ležiace v peknom prírodnom prostredí úrodnej Hanej v blízkosti mesta Olomouc. Mesto sa rozkladá na ramenách rieky Moravy, a preto ho nazývajú aj "Hanácke Benátky".
  • Erb mesta, ktorý v súčasnosti tvoria dve strieborné ryby (kapor a šťuka), hovorí o tom, že toto kráľovské mesto vyrástlo z rybárskej osady v 13. storočí.
  • Jeho história je bohatá. Spája sa s kolonizáciou, kláštorom Hradisko a vládou Přemyslovcov... Historický kolorit mestu dodávali: typické štvorcové námestie, hradby so strážnymi vežami a bránami.
  • Počas vyše 700-ročnej histórie bolo mesto Litovel svedectvom mnohých hospodárskych, spoločenských a politických premien. Tieto zanechali stopy na živote ľudí, ale i na stavebných pamiatkach či písomných dokumentoch. Bolo a stále je poľnohospodárskopriemyselným a regionálnym centrom.
  • 100 ročnú tradíciu v Litovli má stredné školstvo. V roku 1901 tu vznikla nižšia obecná reálna škola s vyučovacím jazykom českým, predchodca dnešného Gymnázia Jana Opletala.
  • Dnes Litovel spolu s pridruženými obcami má viac ako 10 000 obyvateľov (7 000 Litovel). Má množstvo historických a kultúrnych pamiatok.
  • Mesto je tiež známe svojím pivovarom, cukrovarom, konzervárňou, priemyselnými podnikmi PAPCEL TESLA, Cestovináreň i dalšími novými podnikateľskými subjektami.
  • Mesto podporuje rozvoj školstva, kultúry, športu, občiansku vybavenosť. Výhľadovo sa má stať sídlom tzv. "malého okresu".

Web: www.litovel.eu


 

Družobná návšteva v LitovliVytlačiť
 

V rámci družby medzi ZO JDS Revúca a Klubom dôchodcov Litovel sme v dňoch 16.9 -18.9.2016 navštívili našich priateľov v Litovli.

Po srdečnom uvítaní na námestí naši hostitelia nám pripravili občerstvenie v miestnej kaviarni. Po občerstvení sme sa ubytovali v hoteli. Po ubytovaní sme si prezreli sobášnu sieň mestského úradu. Následne sme spoločne absolvovali prehliadku parku, kde nás zaujali najmä jazierka s divými kačicami , budova gymnázia a celková úprava parku. Večer sme sa stretli na spoločnom posedení s členmi klubu a starostom mesta. Našim hostiteľom sme odovzdali upomienkové darčeky. V rámci posedenia sme si vymenili skúsenosti z našich činností. Naši hostitelia pripravili pre nás večeru a občerstvenie. Spoločne sme si zaspievali pri harmonike. Na harmonike nám hral p. Sendrej. Na druhý deň po raňajkách v hoteli sme navštívili turistické informačné centrum, kde sme prezreli výstavu a nakúpili upomienkové predmety Z turistického informačného centra sme sa presunuli do mestského múzea. Prezreli sme výstavu starodávnych ľudových remesiel, výstavu prípravy a praženia kávy v rámci ktorého sme absolvovali aj ochutnávku kávy. Ďalej sme prezreli výstavu o litovelskom zápasníkovi Gustáva Frištenského, kde sme si mohli vyskúšať aj vlastné sily. Prezreli sme aj výstavu historických prehrávačov hudby, gramofónov až po súčasnosť. Po prehliadke múzea sme absolvovali spoločný obed s našimi hostiteľmi v priestoroch reštaurácie múzea. Za obedom s členmi klubu dôchodcov sme absolvovali autobusový zájazd na hrad "BOUZOV". Hrad bol postavený začiatkom 14. storočia. Dnešnú podobu získal hrad po rozsiahlej prestavbe v rokoch 1895-1910. Romantickou prestavbou vznikla dokonalá predstava mohutného stredovekého sídla. V jeho objektoch sa prelína niekoľko umeleckých slohov, zvlášť gotika a renesancia. Historickú a umeleckú hodnotu umocňuje množstvo významných starých umeleckých diel. V roku 1999 bol hrad vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

Po návšteve hradu sme navštívili pamätník vypálenej obce nacistami Javoříčko. Tu sme spoločne s našimi hostiteľmi položili kytice kvetov k pamätníku.

Zájazd bol veľmi vydarený a vyjadrili s ňou spokojnosť všetci účastníci. Následne sme spolu s našimi hostiteľmi povečerali v miestnej reštaurácii. Po večeri sme sa presunuli do priestorov klubu dôchodcov, kde pri spoločnom posedení, debate a pri pesničkách absolvovali veľmi príjemný večer. Na záver posedenia naši hostitelia nám odovzdali upomienkové darčeky. Na druhý deň po raňajkách s našimi hostiteľmi sme sa rozlúčili v priestoroch klubu dôchodcov a oficiálne sme ich pozvali na návštevu v budúcom roku.

Ďakujeme Mestu Revúca za finančnú pomoc, ktorá prispela k úspešnosti našej družobnej návštevy.

Text a foto: http://www.seniori-revuca.estranky.sk/clanky/nase-aktivity-rok-2016/druzobna-navsteva-v-litovli.html

 

ZE SENIORKLUBU 10/16

O víkendu jsme zde měli vzácnou návštěvu z partnerského města Revúca – osmičlennou delegaci JDS Revúca vedenou předsedkyní výboru paní Olgou Kuchtovou a místopředsedou Ing. Igorem Hockem. Připravili jsme pro ně bohatý program.

Hned v pátek jsme navštívili obřadní síň radnice, provedli historickým centrem i parkem, a na večerní setkání v klubovně přišel i starosta města.

V sobotu jsme prošli výstavku o historických cukrárnách v TIC, v muzeu si vychutnali kávu v prostoru výstavy Káva, jak ji známe i neznáme, prošli stálou expozicí řemesel a ta z nejpovolanějších Mgr. Zdenka Frištenská provedla hosty po dvou nových expozicích – Gustav Frištenský a Od mechanického hracího strojku po moderní gramofon. Hosty zaujala i možnost vyzkoušet si sílu paží, či poslechnout některý z historických přístrojů na záznam zvuku.

Před odjezdem zhlédli ve Výstavní síni MK obrázky a koláže Petry Jovanovské. Odpoledne bylo bohaté na zážitky, ale bohužel, také na déšť. Na Bouzově to ještě šlo, nakonec v hradu neprší (zajímavé artefakty a poutavý výklad průvodkyně!), ale v Javoříčku lilo jako z konve. Položili jsme kytice k památníku obětí, pár minut v tichu postáli a honem do autobusu. Po večeři na Záložně se ještě posedělo v klubovně, předaly se dárky, a protože byl v delegaci hostů i šikovný harmonikář Eda, zpívalo se, povídalo, vzpomínalo. Hosty zaujala naše prezentace na DVD a kronikářka klubu, paní Faltusová, vzbudila velký jejich zájem pečlivě vedenými kronikami z celé naší dosavadní činnosti.

V neděli už nezbylo než se loučit, slíbit si přeposlání fotografií a dohodnout termín reciproční návštěvy členů naší Samosprávy na podzim roku 2017. Poděkovat je třeba obětavým členům vedení klubu i všem pomocnicím za bezproblémové zajištění této milé návštěvy. Dík patří i těm, kdo poskytli dárky pro hosty – městu Litovel, Pivovaru Litovel a Mikroregionu Litovelsko.

Text: PhDr. Jozef Hubáček, predseda Seniorklubu

Družobná návšteva v Litovli

Družobná návšteva v Litovli

Družobná návšteva v Litovli

Družobná návšteva v Litovli

Družobná návšteva v Litovli

Družobná návšteva v Litovli

Družobná návšteva v Litovli


 
 


TitulkaMestoObčan/PodnikateľTuristické informačné centrumEnglish
Úvodná stránka