Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Litovel

Revúca s mestom Litovel má už viac ako 35 rokov veľmi úzke družobné styky. Prvé návštevy predstaviteľov našich miest sa uskutočnili v roku 1967. Po týchto nasledovali návštevy predstaviteľov škôl, mestských podnikov, organizácií, spolkov, ako poľovníkov, včelárov, rybárov, záhradkárov, požiarnikov, pracovníkov z oblasti kultúry i športu. Tieto návštevy Revúčanov v Litovli a Litovelčanov v Revúcej prerástli v tradíciu a k družbe miest sa pridávajú i priateľstvá osobné.

Erb Litovel          

 
 

litovel

 

  • Litovel, kráľovské mesto ležiace v peknom prírodnom prostredí úrodnej Hanej v blízkosti mesta Olomouc. Mesto sa rozkladá na ramenách rieky Moravy, a preto ho nazývajú aj "Hanácke Benátky".
  • Erb mesta, ktorý v súčasnosti tvoria dve strieborné ryby (kapor a šťuka), hovorí o tom, že toto kráľovské mesto vyrástlo z rybárskej osady v 13. storočí.
  • Jeho história je bohatá. Spája sa s kolonizáciou, kláštorom Hradisko a vládou Přemyslovcov... Historický kolorit mestu dodávali: typické štvorcové námestie, hradby so strážnymi vežami a bránami.
  • Počas vyše 700-ročnej histórie bolo mesto Litovel svedectvom mnohých hospodárskych, spoločenských a politických premien. Tieto zanechali stopy na živote ľudí, ale i na stavebných pamiatkach či písomných dokumentoch. Bolo a stále je poľnohospodárskopriemyselným a regionálnym centrom.
  • 100 ročnú tradíciu v Litovli má stredné školstvo. V roku 1901 tu vznikla nižšia obecná reálna škola s vyučovacím jazykom českým, predchodca dnešného Gymnázia Jana Opletala.
  • Dnes Litovel spolu s pridruženými obcami má viac ako 10 000 obyvateľov (7 000 Litovel). Má množstvo historických a kultúrnych pamiatok.
  • Mesto je tiež známe svojím pivovarom, cukrovarom, konzervárňou, priemyselnými podnikmi PAPCEL TESLA, Cestovináreň i dalšími novými podnikateľskými subjektami.
  • Mesto podporuje rozvoj školstva, kultúry, športu, občiansku vybavenosť. Výhľadovo sa má stať sídlom tzv. "malého okresu".

Web: www.litovel.eu


 

Päťdesiat rokov družby miest Revúca - LitovelVytlačiť
 

Zdieľanie spoločných hodnôt a princípov, dlhoročné spoločné skúseností, jazyková a kultúrna blízkosť, ako aj historická vzájomnosť sú dôvodmi prečo spolupráca Slovákov a Čechov pretrváva dodnes. Nesporne najefektívnejším nástroj porozumenia medzi týmito dvoma národmi je partnerská spolupráca.

Revúca s českým partnerským mestom Litovel má v roku 2017 významné 50. výročie podpísania Dohody o spolupráci a teda 50 rokov udržiavania a utužovania veľmi úzkych družobných stykov.

Táto spolupráca miest nie je založená len na hodnotách priateľstva a spolupráce, ale aj na princípoch spoznávania a zbližovania, inovatívnosti, zdieľania problémov, výmeny skúseností, názorov a poznatkov z oblastí práce i každodenného života občanov miest.

Prvé návštevy predstaviteľov oboch miest sa uskutočnili v roku 1967, kedy 11. novembra bola podpísaná už spomínaná Dohoda o spolupráci. Po týchto oficiálnych návštevách, nasledovali návštevy predstaviteľov škôl, mestských podnikov, organizácií, spolkov, ako poľovníkov, včelárov, rybárov, záhradkárov, požiarnikov, pracovníkov z oblasti kultúry i športu. Tieto návštevy Revúčanov v Litovli a Litovelčanov v Revúcej prerástli v tradíciu a k družbe miest sa pridávajú dnes i priateľstvá osobné.

Z akcií, ktoré zaznamenali mestské kroniky a pamätnice, sme vybrali pár ukážok ako doklad širokých možností spolupráce.

1974

Zástupcovia mesta Revúca pri oslavách 30. výročia Slovenského národného povstania vyznamenali litovelské školy i niektorých funkcionárov za úspešnú družbu oboch miest.

1977

Pri príležitosti 10. výročia partnerských vzťahov miest Revúca – Litovel premenovali časť Ormisovej ulice, od križovatky pri nákupnom stredisku s reštauráciou, známou pod názvom Balaton, smerom po nemocnicu s poliklinikou, na Litovelskú ulicu.

1980

Sto cvičencov z družobného mesta Revúca sa zúčastnilo spartakiády v Litovli. Opätovali tak návštevu 150 cvičencov z Litovla na našej obvodnej spartakiáde v Revúcej.

1992

Vo výstavnej sieni múzea v družobnom meste Litovel v Českej republike pripravilo Mestské kultúrne stredisko v Revúcej vernisáž výstavy Dušana Dubovského „Historie na pohlednicích – Revúca a okolí“. Výstava mala viac ako 600 originálnych pohľadníc s ich podrobným popisom. Zo samotnej Revúcej bolo 350 druhov originálov konfrontovaných s vtedajšími pohľadmi na Revúcu. Súčasťou výstavy, ktorá trvala do 25.11.1992, boli autorove farebné fotografie Revúcej.

1997

Pri povodniach usporiadala Revúca zbierku pre Litovel. Prispelo sa sumou 20 000 Sk na opravu Základnej školy Opletalova.

2006

Uznesením č. 315 z 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Revúcej zo dňa 20. apríla 2006 bolo MVDr. Vojtěchovi Grézlovi, starostoli Litovla, udelené Čestné občianstvo mesta Revúca za záslužnú dlhoročnú prácu a osobný prínos pri rozvoji a utužovaní partnerských vzťahov miest Revúca-Litovel.

Podstatu sily partnerstva odzrkadlia plánované aktivity na miestnej úrovni počas celého roka 2017, ktoré sú priebežne doplňované a aktualizované. Oslavy výročia budú zahájené 14. januára 2017 na Gemerskom plese v Revúcej a rovnako tak 20. januára na mestskom plese v českom Litovli.

Na ďalšie mesiace je naplánovaná napríklad účasť z Litovla na kultúrnom podujatí Zochova divadelná Revúca, na oslavách 155. výročia založenia Prvého slovenského gymnázia alebo na Dňoch mesta Revúca. Na oplátku napríklad účasť z Revúcej na Litovelských slávnostiach alebo Siláckej Litovli.

O všetkých akciách Vás budeme pravidelne informovať...

 

Zdroj:

Dubovský, D. Pamätnica Mesta Revúca. Rožňava: ROVEN, 2007. 359 s. ISBN 978 - 80 - 89126 – 05 - 7

Litovelské noviny 1/2017

Text: Oddelenie regionálneho rozvoja MsÚ Revúca

Foto: archív MsÚ Revúca, www.litovel.eu

Logo: Mestský úrad Litovel

Päťdesiat rokov družby miest Revúca - Litovel

Päťdesiat rokov družby miest Revúca - Litovel

Päťdesiat rokov družby miest Revúca - Litovel

 


 
 


TitulkaMestoObčan/PodnikateľTuristické informačné centrumEnglish
Úvodná stránka