Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Kazincbarcika

Mesto Kazincbarcika má svoju históriu. Vzniklo na rieke Sajo (Slaná) spojením troch častí Barcika, Sajókazinci, es Berente. Má vyše 37 000 obyvateľov. Je to mesto mladých, kvetov, parkov, sôch a chemického priemyslu.

  Erb KazincbarcikaKazincbarcika

Od Revúcej je vzdialené asi 80 km. Po útlme uhoľných a rudných baní na okolí boli vybudované moderné chemické závody Borsod Chem RT, ktoré sú známe výrobou umelých hnojív a rôznych výrobkov z umelej hmoty. Väčšinu výrobkov vyvážajú do zahraničia.

Kazincbarcika svoj najväčší rozvoj zaznamenala práve spomínanou výstavbou v rokoch 1954 - 1973. Svojím podnikateľským zázemím, kultúrnym, spoločenským, športovým životom a vytváranými podmienkami pre jeho rast je vzorom aj pre iné maďarské mestá. V oblasti kultúry je činnosť sústredená do Domu kultúry a Domu detí, v ktorých pracujú amatérske záujmové krúžky.

Každoročne opakujúcimi sa podujatiami mesta sú: Kazincbarcické leto - folklórny festival, medzinárodné divadelné festivaly, ako aj festival komornej hudby.

Voľný čas obyvatelia i návštevníci mesta trávia v oddychových parkoch, hyriacich množstvom kvetov rôznych farieb a tvarov. Parky dopĺňa asi 50 sôch. Odtiaľ mesto dostalo aj názov - mesto parkov, kvetov a sôch.

Veľmi dobré podmienky mesto vytvára aj pre rozvoj športu. Zo športovísk tu okrem otvorených kúpalísk v parku nájdeme krytú plaváreň, tenisové ihriská, klzisko, športovú halu a telocvične. Šport má výnimočné postavenie aj v rozpočte mesta.

Mesto má svoje noviny - týždenník a 1 x ročne vydáva historický časopis. O každodenných udalostiach sa obyvatelia dozvedia z mestského televízneho okruhu a súkromného rádia TOP 24.

Návšteva predstaviteľov z Kazincbarciky 21.6.2000 v Revúcej a nášho mesta v Kazincbarcike v auguste 2000 mala za cieľ nadviazať nové kontakty medzi mestami, nabrať skúsenosti v oblasti pohraničnej spolupráce a realizovať ich v praxi. Táto realizácia začala po podpísaní dohody o spolupráci medzi samosprávami miest. Už prvá návšteva predstaviteľov nášho mesta v Kazincbarcike ukázala, že medzi našimi mestami a samosprávami je mnoho spoločného. Dohoda o spolupráci by mala výrazne prispieť k vzájomnému spoznaniu sa, k nadviazaniu spolupráce v širokom spektre záujmov obidvoch miest i v rozvoji cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Maďarskom. Dohoda bola podpísaná v Kazincbarcike v júli 2001 a v Revúcej v októbri 2001.

Do rámca spolupráce miest Revúca - Kazincbarcika zapadlo aj stretnutie predstaviteľov Euroregiónu Rimava - Slaná v Revúcej v máji 2001. Účastníci tohto stretnutia, medzi nimi i predstavitelia miest Kazincbarcika a Revúca, vyjadrili presvedčenie, že spolupráca susediacich regiónov Slovenskej republiky a Maďarskej republiky, ktoré spája bohatá história rieky Rimava - Slaná bude, mať aj bohatú súčasnosť, ktorá sa prejaví v činnosti Euroregiónu aj v spolupráci jednotlivých miest a samospráv.

Web: www.kazincbarcika.hu


 

SENIORI V MAĎARSKUVytlačiť
 

Dňa 21.augusta sa v dopoludňajších hodinách stretlo 45 členov základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku z Revúcej v Kazincbarcike v Dome Mezey, v Umeleckej kaviarni s družobnou organizáciu v Maďarsku. Po privítaní a malom občerstvení sme absolvovali program, ktorý nám pripravili naši priatelia. Mesiac august sa v meste Kazincbarcika niesol v duchu KOLORCITY COOL. V dopoludní sme absolvovali prehliadku mesta a príjemné zážitky sme si odniesli aj s nasledovných výstav, pri ktorých sme prekonali jazykovú bariéru.

  1. Mérten Nikoletta - pastelové obrazy v kaviarni
  2. Tihanyi Anna - výstava fotografií „Ulica v obrazoch“
  3. Szurcsik József - výstava maliara
  4. Nagy Tibor - fotografie Z Himalájskej expedície
  5. Dom seniorov ulica Veľa šťastia
  6. Demeter László (záhradný architekt) - výstava sôch
  7. Kolorcity – sedací nábytok
  8. Kamarás Elvin - výstava z papierovej masy

 

Krásnu prírodu nám naši priatelia ukázali na Vodáckom jazere ktorého súčasťou je veľký park. V reštaurácii Dobrý priateľ pre nás pripravili výborný retró obed. Po obede sme mali možnosť nahliadnuť do histórie kostolov a zúčastniť na prehliadke Ľudových umelcov z okolia Slanej. Boli sme nadšený úpravou parkov v meste s fontánkami. Ďakujeme našim priateľom z Kazincbarciky za príjemné prežitie dňa. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a vzájomné spoznávanie spôsobu života seniorov. Poďakovanie patrí tiež Mestu Revúca za finančnú podporu pri uskutočnenízájazdu.

 

Text a foto: ZO JDS Revúca

SENIORI V MAĎARSKU

SENIORI V MAĎARSKU

SENIORI V MAĎARSKU

SENIORI V MAĎARSKU

SENIORI V MAĎARSKU

SENIORI V MAĎARSKU

SENIORI V MAĎARSKU

SENIORI V MAĎARSKU

SENIORI V MAĎARSKU

SENIORI V MAĎARSKU


 
 


TitulkaMestoObčan/PodnikateľTuristické informačné centrumEnglish
Úvodná stránka