Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Kazincbarcika

Mesto Kazincbarcika má svoju históriu. Vzniklo na rieke Sajo (Slaná) spojením troch častí Barcika, Sajókazinci, es Berente. Má vyše 37 000 obyvateľov. Je to mesto mladých, kvetov, parkov, sôch a chemického priemyslu.

  Erb KazincbarcikaKazincbarcika

Od Revúcej je vzdialené asi 80 km. Po útlme uhoľných a rudných baní na okolí boli vybudované moderné chemické závody Borsod Chem RT, ktoré sú známe výrobou umelých hnojív a rôznych výrobkov z umelej hmoty. Väčšinu výrobkov vyvážajú do zahraničia.

Kazincbarcika svoj najväčší rozvoj zaznamenala práve spomínanou výstavbou v rokoch 1954 - 1973. Svojím podnikateľským zázemím, kultúrnym, spoločenským, športovým životom a vytváranými podmienkami pre jeho rast je vzorom aj pre iné maďarské mestá. V oblasti kultúry je činnosť sústredená do Domu kultúry a Domu detí, v ktorých pracujú amatérske záujmové krúžky.

Každoročne opakujúcimi sa podujatiami mesta sú: Kazincbarcické leto - folklórny festival, medzinárodné divadelné festivaly, ako aj festival komornej hudby.

Voľný čas obyvatelia i návštevníci mesta trávia v oddychových parkoch, hyriacich množstvom kvetov rôznych farieb a tvarov. Parky dopĺňa asi 50 sôch. Odtiaľ mesto dostalo aj názov - mesto parkov, kvetov a sôch.

Veľmi dobré podmienky mesto vytvára aj pre rozvoj športu. Zo športovísk tu okrem otvorených kúpalísk v parku nájdeme krytú plaváreň, tenisové ihriská, klzisko, športovú halu a telocvične. Šport má výnimočné postavenie aj v rozpočte mesta.

Mesto má svoje noviny - týždenník a 1 x ročne vydáva historický časopis. O každodenných udalostiach sa obyvatelia dozvedia z mestského televízneho okruhu a súkromného rádia TOP 24.

Návšteva predstaviteľov z Kazincbarciky 21.6.2000 v Revúcej a nášho mesta v Kazincbarcike v auguste 2000 mala za cieľ nadviazať nové kontakty medzi mestami, nabrať skúsenosti v oblasti pohraničnej spolupráce a realizovať ich v praxi. Táto realizácia začala po podpísaní dohody o spolupráci medzi samosprávami miest. Už prvá návšteva predstaviteľov nášho mesta v Kazincbarcike ukázala, že medzi našimi mestami a samosprávami je mnoho spoločného. Dohoda o spolupráci by mala výrazne prispieť k vzájomnému spoznaniu sa, k nadviazaniu spolupráce v širokom spektre záujmov obidvoch miest i v rozvoji cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Maďarskom. Dohoda bola podpísaná v Kazincbarcike v júli 2001 a v Revúcej v októbri 2001.

Do rámca spolupráce miest Revúca - Kazincbarcika zapadlo aj stretnutie predstaviteľov Euroregiónu Rimava - Slaná v Revúcej v máji 2001. Účastníci tohto stretnutia, medzi nimi i predstavitelia miest Kazincbarcika a Revúca, vyjadrili presvedčenie, že spolupráca susediacich regiónov Slovenskej republiky a Maďarskej republiky, ktoré spája bohatá história rieky Rimava - Slaná bude, mať aj bohatú súčasnosť, ktorá sa prejaví v činnosti Euroregiónu aj v spolupráci jednotlivých miest a samospráv.

Web: www.kazincbarcika.hu


 

Utužovanie dobrých vzťahovVytlačiť
 

30. apríla 2015 mesto Revúca privítalo delegáciu z partnerského mesta Kazincbarcika. Na návštevu k nám zavítalo štyridsaťsedem seniorov z miestneho klubu dôchodcov. Cieľom ich návštevy, okrem spoznávania nášho mesta a nadviazania družobných vzťahov, bolo podpísanie Zmluvy o spolupráci so Základnou organizáciou Jednoty dôchodcov v Revúcej. Za zúčastnených zmluvu podpísali predsedníčky oboch organizácií pani Oľga Kuchtová a pani Anna Pelle.

V úvode delegáciu privítal viceprimátor Ing. Július Buchta a prednostka MsÚ Ing. Eva Kučeráková na pôde mestského úradu. Po oficiálnej časti sa naši hostia dali na spoznávanie mesta, v ktorom žijeme. Počas náročného programu navštívili Rímskokatolícky kostol sv. Vavrinca diakona i Evanjelický a. v. kostol, Zborový dom, kto mal záujem a cítil sa na to, mohol si pozrieť Revúcu z veže evanjelického kostola, ďalej navštívili Prvé slovenské gymnázium, Zariadenie opatrovateľskej služby „Cilka“ a samozrejme nemohli vynechať priestory nášho Klubu dôchodcov.

Popoludní, po výdatnom obede, už kroky našich hostí smerovali mimo Revúcej, do Betliara na návštevu tamojšieho kaštieľa. Na záver dňa sa maďarskí seniori, plní zážitkov a uchvátení našou prírodou, rozlúčili. Zaželali sme si navzájom všetko dobré a naši seniori prijali na oplátku pozvanie do mesta Kazincbarcika, aby sa táto družba ešte viac posilnila a upevnila.

Text a foto: MsÚ

Utužovanie dobrých vzťahov

Utužovanie dobrých vzťahov

Utužovanie dobrých vzťahov

Utužovanie dobrých vzťahov

Utužovanie dobrých vzťahov

Utužovanie dobrých vzťahov

Utužovanie dobrých vzťahov

Utužovanie dobrých vzťahov

Utužovanie dobrých vzťahov


 
 


TitulkaMestoObčan/PodnikateľTuristické informačné centrumEnglish
Úvodná stránka